Обществени консултации

Правила за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнението на конкретните политики от общинската aдминистрация

Проектът на правила са разработени по проект „Ефективна координация и подобряване на процеса на формиране на общински политики в община Несебър”, който се осъществява по ДБФП №: 13-13-78/09.12.2013 г., с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”. Разработените и въведени правила ще бъдат използвани от структурите на гражданското общество, а и от всички граждани при мониторинга и контрола на разработения Oбщински план за развитие на Община Несебър 2014-2020 г. Правилата за мониторинг и контрол ще бъдат достъпни на интернет страницата на общината.

Чрез въвеждането на правилата за мониторинг ще бъдат постигнати по-добра ефективност и ефикасност, повече прозрачност и достъпност, по-добра координация при формирането, реализацията и контрола над общинските политики.


Дата на откриване: 1.8.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Несебър
Дата на приключване: 15.8.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари