Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 58 от 02.08.2006 г. за правилата за техническата експлоатация, движението на влаковете и сигнализацията в железопътния транспорт

Предложените изменения и допълнения предвиждат допълване на чл. 178 с нови ал. 3 и 4, като се посочва, че за всеки нов подвижен състав се прилага определена техническа спецификация за оперативна съвместимост, приета съгласно Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 година относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността. Спецификацията се прилага също към съществуващия подвижен състав, когато той е бил обект на обновяване или модернизация. Предложението е във връзка с прилагането на техническите спецификации за оперативна съвместимост по отношение на структурната подсистема „Подвижен състав” при въвеждане, обновяване и модернизация на подвижен състав.

Предвижда се и промяна в предимството по категории влакове при регулиране на движението в резултат на закъснение, като се дава приоритет на международните влакове.

Лице за контакти:   Жоро Димитров, Главен Директор на "Железопътна инспекция" в Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“  тел: 94-09-511


Дата на откриване: 18.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 1.8.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
21 юли 2014 г. 22:17:44 ч.
komentator.bg

Още една наредба, която може да бъде отменена

Коментатор.бг започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад -- http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?