Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за преобразуване на Колежа по телекомуникации и пощи – София, във Висше училище по телекомуникации и пощи със седалище София

Проектът планира в преобразуваното висше училище да се провежда обучение по традиционните за колежа специалности от професионални направления (ПН) 3.7. Администрация и управление и 5.3. Комуникационна и компютърна техника както досега на образователно-квалификационна степен (ОКС) „бакалавър” по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „а” – „професионален бакалавър по …” с 3-годишен срок на обучение, така и на ОКС „магистър” с 2-годишен срок на обучение след придобита ОКС „професионален бакалавър по …”. Проектът предвижда и възможност за обучение и в образователна и научна степен „доктор” след изпълнение на изискванията на чл. 80, ал. 2 от ЗВО за програмна акредитация по научни специалности.

За организиране на обучението висшето училище планира две основни звена в своята структура – Факултет по телекомуникации и мениджмънт с три катедри в състава си и Департамент „Фундаментална подготовка”.


Дата на откриване: 16.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 29.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари