Обществени консултации

Проекти на наредби за изменение и допълнение на Наредба № 117, Наредба № 125 и

С проектите на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 117 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L (обн., ДВ, бр. 12 от 2005 г.);  Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 125 от 10 януари 2005 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация (обн., ДВ, бр. 15 от 2005 г.) и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 130 от 18 август 2005 г. за одобряване типа на определени компоненти за нови моторни превозни средства от категория L и одобряване типа на нови моторни превозни средства от категория L по отношение на определени характеристики (обн., ДВ, бр. 76 от 2005 г.). се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/60/ЕС.

Приемането на Наредбите за изменение и допълнение на Наредба № 117, Наредба № 125 и Наредба № 130 е заложено като мерки 10, 11 и 12 в Плана за действие за 2014 г. с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз.

Лице за контакти:

Ивайло Славейков, главен експерт, Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, тел. 9308865 avto_a@rta.government.bg


Дата на откриване: 11.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 25.7.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
12 юли 2014 г. 23:41:49 ч.
komentator.bg

Защо липсва доклад?

Коментатор.бг - http://komentator.bg/otmeniha-naredbata-za-chastnite-sadebni-izpalniteli-poradi-lipsata-na-doklad/ - започна да публикува съдебни решения, с които се отменят приети в нарушение на Закона за нормативните актове нормативни актове.
Така например съдът е отменил изменение в Наредба № 1 от 2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители поради липсата на доклад.
Към настоящата процедура също липсва доклад.
Припомняме че, чл.26, ал.2 от ЗНА изисква "преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, като на заинтересованите лица се предоставя най-малко 14-дневен срок за предложения и становища по проекта".
Моля публикувайте и проекта на доклад. Как иначе да разберем защо се предлага изменението?