Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на средства от резерва по чл. 19, ал. 1, т. 3 от Постановление № 3 на Министерския съвет от 2014 г. за изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2014 г.

Средствата за превоз на деца и ученици е неотложен разход и попада в частта за структурни мерки за осигуряване на равен достъп до качествено образование, поради факта, че вследствие оптимизацията на училищната мрежа единствената възможност за осигуряване на достъп до образование на децата и учениците от населени места без училище е транспортирането им да най-близкото средищно училище в друго населено място.

За да се осигури безпроблемното транспортиране на децата и учениците, подлежащи на задължително обучение и подготовка, се предоставят допълнителни средства за превоз на ученици до 16-годишна възраст и деца по чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за народната просвета.

Необходимите средства се осигуряват по реда на чл. 1, ал. 5, т. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за сметка на разчетените 100 млн. лв. за структурни мерки и програми за развитие на образованието в централния бюджет за 2014 г.


Дата на откриване: 9.7.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.7.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари