Обществени консултации

Национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение

Националният план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение e създаден като част от ангажиментите на Република България по Предварителните условия за достъп до средствата от Европейския съюз. В документа са очертани възможните средносрочни и дългосрочни насоки с времеви хоризонт 2020 г. за развитието на широколентовия достъп в България, чрез изграждането на мрежи за достъп от следващо поколение – NGA, чрез модернизиране и надграждане на съществуващите широколентови инфраструктури и/или изграждане на нови мрежи с последни технологични решения.

Националният план е документ, допълващ и развиващ „Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп в България за периода 2012 – 2015”.Той съдържа:

–               анализ на правната и регулаторна рамка;

–               преглед на използваните технологии за достъп от следващо поколение;

–               анализ на състоянието на широколентовия достъп в България;

–               план на инвестициите в инфраструктурата, основан на икономически анализ, който взема под внимание съществуващата инфраструктура и публикуваните планове за частни инвестиции;

–               модели за устойчиви инвестиции, които подобряват конкуренцията и осигуряват достъп до инфраструктура и услуги, които са отворени, достъпни като цена, качествени и създадени така, че да са трайни;

–               дефинирани цели, свързани с покритието и внедряването и индикаторите, позволяващи да се направи сравнение със съответните индикатори на Цифровия дневен ред за Европа;

–               мерки за насърчаване на частните инвестиции.


Дата на откриване: 10.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Наука и технологии
Дата на приключване: 24.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари