Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение

Предложените изменения и допълнения имат за цел да бъде премахнато задължението на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство при записване за обучение да представят в учебния център документи, които удостоверяват, че отговарят на изискванията за допускане до обучение за съответната категория, а именно удостоверение за психологическа годност и диплома за завършено най-малко основно образование. Към настоящия момент посочените документи се представят при издаване на свидетелството за управление на моторно превозно средство в „Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи и областните дирекции на Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 13, ал. 1, т. 4 и 7 и чл. 14, ал. 1 от Наредба № I-157 от 2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина. Затова с цел улесняване на гражданите при провеждането на обучението в проекта на наредба е предвидено преди започване на обучението кандидатите да представят декларация, че отговарят на изискванията, в която вписват данните на документите, които доказват съответствието с тези изисквания, документите, удостоверяващи съответствието с изискванията и занапред да се представят при издаване на свидетелството за управление.

 

С предложеното с § 3 допълнение се цели допълване на списъка с проверките за съответствие с изискванията към превозните средства от определената категория за използването им с учебна цел.

 

Лице за контакти:
Лилия Георгиева;
Главен експерт;
Дирекция "ППС и водачи";
Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация";
Тел. 02/930-88-88


Дата на откриване: 9.5.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Транспорт
Дата на приключване: 22.5.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари