Обществени консултации

Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

Постановлението е  за  одобряване на допълнителни разходи в размер на 25 389 000 лв. по бюджета на съдебната власт за 2014 г. Средствата са предназначени за привеждане в съответствие с чл. 218 от Закона за съдебната власт (ЗСВ) на Таблица № 1 на Висшия съдебен съвет за определяне на максималните основни месечни работни заплати на съдии, прокурори и следователи и Класификатор на длъжностите в администрацията по чл. 341 от ЗСВ.


Дата на откриване: 22.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.5.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
03 май 2014 г. 18:28:51 ч.
komentator.bg

липсват аргументи как тези 25 милиона лева ще подобрят качеството на правораздаването

ОБОБЩЕНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНА ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ
С цел насърчаване на процеса на обществено обсъждане коментатор.бг изпрати проекта до значителен брой неправителствени организации и представители на съдебната система. 
Представяме на Вашето внимание обобщение на резултатите от организираната обществена консултация:

Тема на консултацията:

проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на съдебната власт за 2014 г.

Брой постъпили коментари: 5
Брой коментари, които като цяло подкрепят проекта 1
Брой коментари, които като цяло не подкрепят проекта или имат редакционни бележки 4

Очакваме да получим отговор на следните въпроси:
1. Какво ще получи обществото срещу увеличените възнаграждения с конкретни числа – по-бързо правораздаване, по-висока удовлетвореност на гражданите от работата на съдебната система?
2. Защо средствата се отпускат допълнително и защо не са планирани в бюджета? Преди 4 месеца не е ли било ясно всичко, изложено в мотивите към проекта? Не е ли това заобикаляне на закона?
3. Как 25-те милиона лева ще допринесат за подобряване на съдебната система след последния унищожителен доклад на Европейската комисия? Моля посочете за преодоляването на кои от проблемите ще допринесат тези средства.

Всички коментари можете да намерите на http://komentator.bg/postanovlenie-na-ministerskiya-savet-za-odobryavane-na-dopalnitelni-razhodi-na-sadebnata-vlast-za-2014-g/

1. Георги Георгиев
23.04.2014 :
Не съм съгласен. Тези безочници не са си заслужили заплатите, камо ли увеличенията -бонуси!

2. Кой казва:
23.04.2014 в 9:23
Защо ли съм останал с погрешното впечатление, че нашите мили управници са си намалили заплатите или дори не ги получават:
„Така заплатите на главния прокурор Сотир Цацаров, шефа на Висшия касационен съд Лазар Гуев, на Върховния административен съд Георги Колев и на националното следствие Евгени Диков вече ще са 4073 лв. Те получават 90% от заплатата на председателя на Конституционния съд, която пък се влияе от увеличението на депутатските заплати от 2196 лв. на 2757 лв.
Увеличението на заплатите в бюджетната сфера през последното тримесечие на 2013 г. пък вдига заплатите на най-ниско платените съдии, следователи и прокурори.“

3. работник казва:
23.04.2014 в 9:44
Така се прави България на две скорости.Сравнете с минималната заплата и минималната пенсия.Когато паразита администрацция стане прекалено голям и лаком,той убива гостоприемника!

4. Иван казва:
23.04.2014 в 9:58
И какво толкова много се оплакватв. Нека да има увеличаване на бюджета, съгласен съм, ЕС непрекъснато ни критикуват, ама да се погледнат, защото и те не са много в ред.

5. адв. Попов казва:
02.05.2014 в 22:57
1. Не одобрявам отпускането на допълнителните разходи за увеличение на заплатите на органите на съдебната власт?
2. Не разбирам от материала какво ще получи обществото срещу увеличените възнаграждения?
3. Моля дайте отговор защо средствата се отпускат допълнително и защо не са планирани в бюджета?
4. Не е правилно да се увеличават заплатите в съдебната система след последния унищожителен доклад на Европейската комисия. Независимо колко добре се справят всеки поотделно с работата си щом оценката за системата като цяло е ниска не трябва да има увеличение.