Обществени консултации

Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Горна Оряховица

Наредбата има за цел да уреди екологосъобразното управление на отпадъците на територията на Община Горна Оряховица като съвкупност от права и задължения, решения, действия и дейности на физическите и юридическите лица и едноличните търговци, свързани с образуването и третирането на отпадъците, както и контрола върху тези дейности.


Дата на откриване: 15.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Горна Оряховица
Дата на приключване: 29.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари