Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за предложение до Народното събрание за откриване на факултет "Обществено здраве и издравни грижи" в структурата на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас

С проекта на Решение Министерския съвет предлага на Народното събрание да бъде открит факултет "Обществено здраве и здравни грижи" в структурата на Унивеситет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас.

Във факултета ще се извършва обучение по специалността от регулираните професии "Медицинска сестра" от професионално направление "Здравни грижи" и по специалността "Медицинска рехабилитация и ерготерапия" от професионално направление "Обществено здраве".

Откриването на основното звено е по предложение на Академичния съвет на Университет "Проф. д-р Асен Златаров" - Бургас, и е придружено с положителна оценка на проект на висшето училище от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Факултетът се открива, за да се отговори на здравно-демографската ситуация в Югоизточния регион на страната и нарастващата потребност от квалифицирани кадри за медико-социални грижи, рехабилитационни и възстановителни дейности, както и за нуждите на балнеотуризма.


Дата на откриване: 8.4.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 22.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари