Обществени консултации

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Із-2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (Обн. ДВ. бр.94 от 2010г., изм. ДВ. бр.14 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 2013г.)

 

От 14.06.2013 г. със Закон за изменение и допълнение на Закона за Държавна агенция „Национална сигурност“ дейността на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерство на вътрешните работи премина в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и структурата в МВР бе закрита.

Като част от МВР ГДБОП имаше пряк достъп до данни в Шенгенската информационна система от второ поколение (ШИС II). Този достъп бе регламентиран в чл. 10, ал. 1, т. 1 от Наредба № Із-2727 от 16 ноември 2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (Обн. ДВ. бр.94 от 2010г., изм. ДВ. бр.14 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.28 от 2013г.).

Правото на  достъп до данни в ШИС II се регламентира в Регламент (ЕО) № 1987/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 20 декември 2006 година за създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) и Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II).


Дата на откриване: 26.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 10.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари