Обществени консултации

Проект на Постановление за одобряване на средства от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 4.1.2 от Закона за държавния бюджет на РБ за 2014 г. и проект на Решение за одобряване на национални програми за развитие на средното образование за 2014 г.

С проекта на Постановление се предоставят допълнителни средства по бюджета на Министерството на образованието и науката от предвидените в Централния бюджет до 100 млн. лв. за структурни мерки и програми за развитие на образованието.  Предоставените допълнителни средства в размер на 58 225 885 лв. ще обезпечат изпълнението на дейностите по Национална програма „Модернизация на материално-техническата база в училище“ и Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в училище“ за 2014 г.

На база допълнителните средства ще се увеличат разходите по политика „Всеобхватно, достъпно и качествено образование и обучение в предучилищното възпитание и подготовка и училищното образование. Учене през целия живот.“ по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2014 г.

С проекта на Решение са предложени за одобрение десет Национални програми за развите на средното образование за 2014 г.


Дата на откриване: 24.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 7.4.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
27 март 2014 г. 15:42:46 ч.
Патазов

За НП "Училището - територия на учениците"

Предлагам да се даде възможност и на учениците, които сега завършват І клас през следващата година да могат да се включат в програмата. Така както е разчетена могат да се включат само ученици със слаби оценки, а те в І клас нямат оценки.