Обществени консултации

Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на ЗФВС

Основните цели на предложения проект на Постановление  за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за физическото възпитание и спорта /ППЗФС/ са оптимизиране и прецизиране на правната регламентация на обществените отношения, свързана с физическото възпитание и спорта в Република България и нейното актуализиране, наложено от извършените промени в Закона за физическото възпитание и спорта през 2012 година и през 2014г., касаещи съвременните социално-икономически условия и тенденциите в развитието на системата на физическото възпитание и спорта в страната.


Дата на откриване: 20.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Спорт
Дата на приключване: 2.4.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари