Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение на Устройствения правилник на Селскостопанската академия, приет с Постановление № 226 на Министерския съвет от 2008 г.

 

С предлаганите промени в проекта на Постановлението се предвижда промяна на наименованията и функциите на отделите в Централно управление на Селскостопанска академия. Извършена е цялостна оценка на възможностите на Централно управление с цел оптимизиране на човешкия ресурс, неговата функционална разпределеност и ефективност при изпълнение на служебните задължения. Вътрешното  преструктуриране ще гарантира по-добро функциониране на системата, ще повиши изисквания към селскостопанската наука и ще осъществи на все по-тясна връзка между структурните и административните звена в ССА.

         Предвижда се да функционират 6 вместо съществуващите 7 отдела, които се създават в съответствие и в изпълнение на § 4 от ПМС №234/2013 г. Промените се отнасят до организацията на работа в областта на бюджета, финансите, човешките ресурси, административното и стопанско обслужване. Така общата администрация ще бъде организирана в: отдел "Бюджет и човешки ресурси"; отдел "Финансово-счетоводен"; отдел "Административно-стопански", отдел „Наука и образование”, отдел „Международно сътрудничество и връзки с обществеността” и отдел „Вътрешен одит”.

Посочените промени ще ускорят привеждането на системата в съответствие с  изискванията на ПМС №234/2013 г. и ще допринесат за повишаване на организацията и ефективността на администрацията в Централно управление на Селскостопанска академия.

 Предвиденото обединяване на едни и трансформирането на други отдели не налага промяна в числеността и финансовата издръжка на централно управление на Селскостопанска академия.


Дата на откриване: 17.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари