Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Постановлението предвижда средствата в размер на  18 260  лева да бъдат използвани за реализиране на проект на Българския червен кръст с Република Македония: "Развитие на капацитета на Македонския червен кръст за организация на работа в областта на водното спасяване,  осигуряването на безопасност на водните басейни в Р Македония и подобряване на нормативната база" по линия на международното сътрудничество  за развитие.

Проектът е разработен по предложение на БЧК в сътрудничество с Македонския червен кръст и има за цел развитие на капацитета на Македонския червен кръст в областта на водното спасяване. Това ще бъде осъществено чрез подобряване на методиката на Македонския червен кръст в областта на подготовката и работата на водни спасители по европейските стандарти, както и изграждане на капацитет при оценката на специфичните рискове на зоните, предназначени за къпане и плуване.

Проектът за изграждане на административен капацитет е в съответствие с целите на  Средносрочната програма на Р България за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2013 - 2015 г., приета от Министерския съвет с протоколно Решение № 51 от заседанието на МС  на 18.12.2013 г.

Македонският Червен кръст нееднократно е изразявал желанието си за обмен на опит в областта на водното спасяване и организацията на обезопасяване на водните площи, както и експертна помощ за подобряване на действащата нормативна база в Република Македония. Отразявайки изразените желания на Македонския червен кръст, проектът се фокусира върху следните дейности:

  • Развитие на капацитет в областта на оценката на риска на водните площи. Качествената оценка на риска на водните площи допринася за тяхното обезопасяване, значително намалява предпоставките за инциденти и евентуални последващи интервенции.
  • Подобряване на системата за подготовка на кадри и организация на водното спасяване в Македония и доближаването й до европейските стандарти.
  • Подобряване на нормативната база в Република Македония, регулираща обезопасяването на водните площи и привеждане в съответствие с европейските стандарти.

Очакваният резултат от изпълнението на проекта е да бъдат обучени 10 водни спасители и 4 експерта от Македонския Червен кръст в принципите и методите на оценка на риска на водните площи, да се подобри методиката на Македонския Червен кръст в областта на подготовката и работата на водни спасители и сближаване с европейските стандарти и да бъдат изготвени препоръки за изменения и допълнения на нормативната база на Република Македония по отношение на безопасността на водните площи и организацията на водното спасяване на база на европейските изисквания и стандарти.

БЧК има мандат и експертиза в обученията на водни спасители, организация на дейността на водните басейни, информация и превантивни дейности сред населението, обучения на деца, младежи и други възрастови групи.

В съответствие с чл. 12, ал. 2 и 6 на ПМС 234 от 1 август 2011 г., проектът е съгласуван без бележки в рамките на работна група „Политика за развитие”.


Дата на откриване: 17.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 31.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари