Обществени консултации

Решение на Министерския съвет за определяне на състава и числеността на Комисията за провеждане на конкурсите за длъжността „главен секретар” в администрацията и за ръководните длъжности в новосъздадени администрации

Съгласно чл. 10б, ал. 3 и 4 от Закона за държавния служител Министерският съвет определя с решение числеността и състава на специална комисия за провеждане на конкурсите за длъжността главен секретар в администрацията, която провежда и конкурсната процедура за ръководните длъжности в новосъздадени администрации. В изпълнение на възложената му компетентност Министерският съвет е приел Решение № 434 на Министерския съвет от 2005 г., изменено с Решение № 800 на Министерския съвет от 2005 г.
С предложеното ново решение за определяне на състава и числеността на комисията за провеждане на конкурсите за длъжността „главен секретар” в администрацията и за ръководните длъжности в новосъздадени администрации се цели да се разтовари както министър-председателят, така и администрацията на Министерския съвет от несвойствени функции във връзка с провеждането на конкурсните процедури.


Дата на откриване: 11.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 25.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 март 2014 г. 16:20:49 ч.
pvs

Състав на конкурсната комисия за провеждане на конкурсите за длъжността „главен секретар” в админист

г) двама специалисти, притежаващи познания в областта на управлението на човешките ресурси, които не работят в държавната администрация;
----- ще се наблюдава процедурата а не дали кандидатът е подходящ