Обществени консултации

Проект на Решение на Министерския съвет за приемане на Тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 година

През м. ноември 2013 г. след съответните промени в Постановление № 110 на Министерския съвет от 2010 г. за създаване на Съвет за развитие при Министерския съвет (ПМС № 110/2010 г.), бе създаден координационен комитет за управление, наблюдение, контрол и отчитане на изпълнението на  Националната програма за развитие: България 2020.  Съгласно чл. 8а, ал. 5, т. 1 от ПМС № 110/2010 г. комитетът осигурява подготовката, изпълнението и отчитането на тригодишния план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020, и ежегодната му актуализация, съдържаща годишен отчет за изпълнението. В изпълнение на тези функции, комитетът разработи проект на тригодишен план за действие за изпълнението на Националната програма за развитие: България 2020 в периода 2014-2016 г. В рамките на писмена процедура в периода 28.02-04.03 Съветът за развитие при Министерския съвет одобри проекта на стратегически документ и го предложи за приемане от Министерския съвет.
 Основната цел на плана за действие е да допринесе за постигането на стратегическите цели на Националната програма за развитие: България 2020.


Дата на откриване: 11.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 24.3.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
11 март 2014 г. 17:07:35 ч.
Владимир

Иска някъде да звучи ...ЧЕСТНО ОТНОШЕНИЕ И ПОВЕДЕНИЕ

Искам като това:

1. http://www.fca.org.uk/

И СЪОТВЕТНО

2. http://www.financial-ombudsman.org.uk/

това

3. http://www.companieshouse.gov.uk/ + http://www.hmrc.gov.uk/selfemployed/

4. www.hmrc.gov.uk/


А не ИСКАМ това:

1.1 http://www.fsc.bg/Nachalo-bg-1

И СЪТВЕТНО ТОВА

2.1 http://www.ombudsman.bg/

НЕ ИСКАМ И това

3.1 http://lex.bg/laws/ldoc/-14917630 (ТЪРГОВСКИ ЗАКОН) това чудо да се махне + ЕДНОЛИЧНИЯТ ТЪРГОВЕЦ .....ОСОБЕННО ....

СЪЩО НЕ ИСКАМ И ТОВА

4.1 http://www.nap.bg/

Т.Е.

НЕ , ТАБЛИЧКИ НА СЪОТВЕТСТВИЯ ЗА ....НЕСЪОТВЕТСТВИЯ ...НЕ вършат работа .... план за какво ....ПАК ПАРАТА В ОБЛАКА .....

ИСКАМ РЕАЛНИ И ПОЛЕЗНИ НЕЩА КОИТО ТРЯБВАТ И ТЕ СА БАЗОВИ .... ВИЖТЕ И СРАВНЕТЕ КОЕ Е ПО ПОЛЕЗНО, ЯСНО И ЧЕСТНО ОТНОШЕНИЕ СРАВНЕНО МЕЖДУ ДЪРЖАВИТЕ

ТЕЗИ ТАБЛИЧКИ ....ПРОСТО ПРЕПИСАНИ БЕЗМИСЛЕНИ НЕЩА ..........................

ТЕ (ТАБЛИЧКИТЕ) СЕ ПРАВЯТ КОГАТО ИМА РЕАЛНИ НЕЩА ----------- ТУК РЕАЛНОСТ НЯМА ....ВЯТЪР И САМО ОБЛАЦИ ... ОТ НСИ .....ВЯТЪРНИЧЕВА РАБОТА

12 март 2014 г. 14:27:44 ч.
Владимир

Тригодишен план за една година с внос на специалисти от Тонга и Ботсвана

Ами вземете внесете специалисти от:
- Кралство Тонга през 2014 са на 57 място/били са 60-то през 2013г.

- Ботсвана през 2014 са на 56 място/били са 65-то през 2013г.

- България през 2014 са на 58 място/били са 57-то през 2013г.

за да ви помогнат да дръпнете няколко стъпки напред ... не само глупости копи/пейст да съчинявате

http://www.doingbusiness.org/rankings

А и Изпратете нашите специалисти в Тонга и Ботсвана на разменни начала .... ааааааа, може и да рахатясаме ааааааааа..................

12 март 2014 г. 16:42:11 ч.
Alex

Докога

Докога ще произвеждате некачествени, но и заблуждаващи документи. Как ще финансирате спортната инфраструктура с 85% от ЕС в периода 2014-2016, когато в ОП"Региони в растеж" съфинансирането от ЕС за спортна инфраструктура е О %, а при туризма - финансирането е само 56%, културната инфраструктура-50%.
От този план става ясно защо отменихте закона за ПЧП,а:
- да апортирате ж.п. гара Варна, гражданското летище Балчик, пристанищен терминал Русе-изток, пристанищен терминал Видин-център, пристанищен терминал- Зимовник-Русе, пристанищен терминал Сшлшстра, ж.п. гара София и Подуяне,ж.п. гара Пловдив в частни търговски дружества и те да станат концесионери на тези обекти. Поредното облагодетелстване на придворни компании. А всички тези обекти носят значителни приходи, но държавата не иска да ги конвтролира- именно за това иска да отмени Закона за хублично-частно партньорство;
- къде в този раздел са пътищата и магистралите, за които плачеше г-жа Даниела Терзиева че не може да реализира чрез Закона за ПЧП. Няма ги и като проекти за финансиране чрез концесии.
- Подобни са проблемите в заложените мерки и по ОП"Околна среда", "Транспорт".
- Нникъде не се споменава спазването на Регламент 1303/2013, който изисква да се привлича частен капитал при усвояване на средства от ЕС. Явна е целта - частният капитал да взима колкото се може повече от държавата ( за сметка пак на нас обикновените граждани ) и ЕС, но не да дава!!!
Извод - Цялата политика на това Правителство се подчинява на корпоративни интереси. Жалко и правилно се иска оставката му.