Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на външните работи за 2014 г.

Проектът предвижда да бъдат извършени обучение и обмен на опит и е разработен по предложение на грузинската страна и с активния принос на българското посолство в Тбилиси и има за цел изграждане на административен капацитет на Службата на Омбудсмана на Грузия и местните 6 регионални офиса чрез обучение и назначаване на служители (лица за контакти) в по-отдалечени райони, както и кампания за информиране на обществеността в тези райони по въпроси на правата на човека и толерантността към малцинствата. Планира се реализацията да е в периода април-ноември  2014 г.
Проектът за изграждане на административен капацитет е в съответствие с целите на Средносрочната програма на Република България за помощ за развитие и хуманитарна помощ за периода 2013 - 2015 г., приета от Министерския съвет, съгласно Протоколно решение № 51.23 от заседанието на Министерския съвет  на 18.12.2013 г. и Стратегическата програма за оказване на помощ за развитие от България на Грузия, одобрена от Съвет „Международно сътрудничество за развитие”. Проектът материализира политическата воля на двете страни, изразена в Съвместната декларация за сътрудничество в областта на помощта за развитие, подписана от министрите на външните работи на Грузия и България през м. юли 2012 г. Посолството на Република България в Тбилиси е изразило становище, че той е изключително подходящ за поставяне на добро начало на сътрудничеството за развитие с Грузия през 2014 г. Проектът е уместен и навременен от гледна точка на ОВППС на ЕС спрямо Грузия и подпомагането на европейската перспектива на страната, в потвърждение на Заключенията от срещата  на върха между ЕС и държавите от Източното партньорство във Вилнюс от 29.11.2013 г. Планира се реализацията да е в периода април-ноември  2014 г., който се възприема като решаващ за очакваното противодействие срещу европейския избор на Грузия.
Основните дейности, които ще бъдат осъществени по време проекта са:

  • Извършване на поне 4 посещения месечно във всички райони на Самегрело-Долна Сванети от лица за контакт с цел улесняване достъпа на местното население до Службата на Омбудсмана и повишаване информираността относно правата на човека и основните свободи.
  • Координационни срещи с групата на неправителствените организации, занимаващи се с правата на човека,  за да се обсъждат съществуващите към момента проблеми в тази сфера. Същите ще се провеждат веднъж месечно за времето и в тях ще бъдат включени и представители на държавни агенции, работещи в региона.
  • Финансиране на обучителни дейности, провеждани от Службата на Омбудсмана – планират се двудневни обучителни семинари относно борбата с „езика на омразата”, насочени към представители на местните и регионалните медии, както и по въпросите на толерантността, предназначени за студенти;
  • Наемане на 4 служители - 3 лица за контакт, които да работят в отдалечените райони и един проектен координатор. Те ще могат да докладват за евентуални нарушения на човешките права.


Дата на откриване: 6.3.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Външна политика, сигурност и отбрана
Дата на приключване: 20.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари