Обществени консултации

Проект на Стратегия за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.)

Настоящата стратегия е съобразена с управленската практика в Република България и е средносрочен документ, обхващащ 7-годишен период (2014-2020 г.). Стратегията за ефективно прилагане на информационни и комуникационни технологии в образованието и науката на Република България (2014-2020 г.) е изготвена експертна работна група в съответствие с Методологията за стратегическо планиране, приета от Съвета за Административна реформа към Министерски съвет на основание на Заповеди РД09-1223/23.09.2013 г. и РД09-1676/15.11.2013 г. на Министъра на образованието и науката.
 


Дата на откриване: 18.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 4.3.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари