Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Целите на  предлаганите промени са свързани с намаляване регулаторната тежест в областта на инвестиционното проектиране и строителството, като включват редица мерки за усъвършенстване и оптимизиране на процедурите, свързани с инвестиционното проектиране, строителството и въвеждането в експлоатация на строежите, включително съкращаване на сроковете за тези процедури. Въвеждат се единни стандарти за някои процедури чрез Наредба на министъра на инвестиционното проектиране, като например издаване на  разрешение за поставяне на преместваеми обекти, което по досегашния ред е било определяно чрез наредби на общинските съвети за всяка една община.

Предлагат се изменения, с които се цели облекчаване на административните пречки пред бизнеса и гражданите, включително и намаляване на финансовата тежест, например редуциране на таксите за презаверяване на разрешение за строеж, разбира се при гарантирана защита и на обществения интерес.

Предлаганите допълнения към текстовете от Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, в сила от 26.07.2013 год. са изключително важни за прецизиране на правомощията на Министъра на инвестиционното проектиране с цел избягване на противоречиви тълкувания при допускане  и одобряване на устройствени планове, одобряване на инвестиционни проекти и издаване на разрешение за строеж.

Предлаганите промени целят постигането на ефективна защита на интересите на обществото посредством гарантиране на професионалните качества, квалификация и опит на лицата, участващи в инвестиционния процес и повишаване качеството на инвестиционните проекти, чрез по-активно привличане на браншовите организации.

Предлага се прецизиране и допълване на  текстове с оглед еднозначно тълкуване и привеждане в съответствие с други закони


Дата на откриване: 14.2.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 февруари 2014 г. 19:39:39 ч.
София Консулт

Най-после новото министерство заработи

Който не се е молил на старши експерт в община да благоволи да дойде да даде строителна линия няма как да оцени ползата от тези изменения. Не стига че ми искат такса 20 лв., но не ми казват кога ще дойдат. Трябва да се обадя 25 пъти и в това време да чакаме. Че пита ли ме някой фирмата, която ще строи как ще ме чака.
Обаче не откривам в проекта какво стана с отпадането на предварителния договор с монополистите? Нали уж щеше да става само с един договор? Май сте дали заден, а? Още лятото го обявихте, но сега сте се отказали. Защо, вие на монополистите ли служите или на гражданите?