Обществени консултации

Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г.

Стратегията за развитие на електронното управление в Република България  2014 – 2020 г. служи за основа, на базата на която се създават секторните политики – стратегии, цели и дейности на ниво министерства и агенции.

Стратегията има три стратегически цели:

- Предоставяне на качествени, ефективни и леснодостъпни административни услуги по електронен път за гражданите и бизнеса.

- Трансформиране на администрацията в цифрова администрация посредством интеграция на информационните процеси.

- Популяризиране, достъп и участие.
 


Дата на откриване: 29.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 12.2.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
29 януари 2014 г. 12:27:16 ч.
slugitel

По направление "администрация-граждани" и "администрация-бизнес"

няма отредено място за развитие на електронните услуги и електронното управление в съдебната система. Поради обстоятелството, че повечето фирми са с адресна регистрация София и подсъдност СРС, то се трупат неоправдани разходи за граждани и фирми при съдебни спорове с подобна подсъдност, тъй като липсва възможност за входиране на иск с електронен подпис. За да се подготвят за следващо заседание ищците трябва да посетят на място администрацията на съответния съд, за да се запознаят със съдържанието на документите от първо и следващо заседание, тъй като няма нормативен регламент съдържанието на тези документи да са достъпни онлайн, или да бъдат изпращани на посочен електронен адрес.

29 януари 2014 г. 12:39:11 ч.
andrewhack

По направление "администрация-граждани" и "администрация-бизнес"

"Стратегията за развитие на електронното управление в Република България 2014 – 2020 г. служи за основа, на базата на която се създават секторните политики – стратегии, цели и дейности на ниво министерства и агенции."
Съдебната система е секторна политика в този контекст, която трябва да бъде разработена.

29 януари 2014 г. 20:08:04 ч.
Frodo_Baggins

Попъкване на регистрите с архивни документи

Също така е крайно време ведомствените архиви /свързани с граждани и бизнес/ да се дигититализират и да могат да се ползват от всички институции, а не да се прехвърлят копия на хартиен носител, а оригиналът накрая да не може да се ползва, защото се е изтрил от ползване и от времето, а по закон трябва да се съхранява ПОЖИЗНЕНО! Как да стане това с документ който е съставен преди 25 год. и не се чете, как да се направи ЧЕТЛИВО копие което от администрация "А" да стигне до администрация "Б" и администрация "Б" да не го върне защото не се четял и трябвало да се направи ново ПО-ЧЕТЛИВО копие? Това ще бъде голямо облекчение и за граждани, и за фирми! Няма да се налага на хората да се разкарват м/у администрациите /отива човек в НАП да заяви услуга, на гишето проверят в системата им и му казват отиди в НОИ защото стария архив го нямаме, а и те не си го дават, няма го дигитализиран ... за да можем да го ползваме и да не си губим времето и Ние, и Вие, за това отидете в НОИ подайте си заявление и се върнете в НОИ след 2, 3 дни когато ви е готово копието, след това си платете за "УСЛУГАТА" и се върнете в НАП ... и нещо което може да се случи за 2 или 3 мин. се случва за 2 или 3 дни! "Услугата" струва много губене на време на хората и бизнеса, за парите да не говорим, ако приемем, че човека или фирмата са от града където е и архива, ще плати само за "УСЛУГАТА", но ако е от друго населено място ... "УСЛУГАТА" скача двойно и тройно като пътни и време!/ и да чакат с дни да се рови по хартиени носители и нещата ще се случват в пъти по-бързо, а и служителите в администрацията няма да си губят времето с ровене по архивите на учреждението! Всичко което сте написали е добро но за в бъдеще, за миналото също трябва да се помисли ... да се вкара в електронен архив и всичко да е гладко и за хората, и за бизнеса, и за администрацията!!!

30 януари 2014 г. 15:04:11 ч.
Shammi

е-правосъдие

Съгласен съм. Трябва да се включи повече за електронизацията в правосъдието. Иначе всеки ще си прави каквото си иска там и няма да има съвместимост.

30 януари 2014 г. 23:33:46 ч.
София Консулт

Необходимост от анализ

Уважаеми господин Папазов,
От нашия богат опит с държавната администрация бих искал да обърна Вашето внимание върху необходимостта да изготвите по-обстоен анализ на проблемите. От стратегията е видно, че анализът е общо 4 стр., от които около 2 са статистика. Вашите експерти като чели се страхуват да назоват проблемите. Ноторно известно е, че ако не знаем какви са проблемите каквито и решения да предложим и каквито и цели да определим ще бъдат неправилни. С подобен подход повтаряме грешките на предходната обща стратегия и на по-предходната. Не се страхувайте, насърчете Вашите експерти да кажат истината смело.
Доскоро си мислех, че администрацията не е способна да направи подобно усилие, но на този портал се запознахме със Работим за вас: Стратегия за администрацията до 2020. Има общо 27 страници критичен анализ, какъвто рядко администрацията показва. Вижте този стил и го ползвайте, това трябва. Кажете – в тази област е направено това и това, но не достига това и това. В другата област досега състоянието е такова, но липсва еди какво си. По този начин трябва да се даде отговор каква точно е причината до сега да не заработи електронното управление и кои точно са работещите му компоненти.
Без анализ всичко надолу в тази стратегия е лишено от смисъл, защото няма как да сме убедени дали предлаганите лекарства са предназначени за болестта, която искаме да лекуваме.
И друго: нужно ли е да копираме едни и същи схеми с организационни модели? Какви точно органи ще управляват процеса не е обект на стратегията. Всички се фокусират върху това дали да е министерство, дали да е премиера, да има ли някакви секретари по информационно осигуряване. Махнете това, това интересува само бранша и администрацията, но не и нас. Роман Василев искаше да има министерство на електронното управление. Туристическия бранш иска министерство на туризма. Обединението на държавните служители и университетите, обучаващи кадри по публична администрация искат министерство на държавната администрация. Спортистите искат министерство на спорта и т.н. Това не е важно тук. Фокусирайте дебата върху проблемите, а от това ще излязат целите и решенията.
Желаем ви успех!

03 февруари 2014 г. 09:51:04 ч.
Ivanasen

Обречени на неуспех

Едва ли има едно единствено лекарство за реализиране на реформи, но е едно е сигурно: Настоящата конфигурация на отделна структура за финансиране на реформи (ОПАК е отделена от процесите на осъществяване на реформи и вглбена еиднствено в усвояването на пари на европейските данъкоплатци по неефективен начин), дирекция за реформи в МС, отделно министерство, ангажирано в процесите на изграждане на е-управление и два съвета ((1) за административна реформа и (2) е-управление), е обречена на НЕУСПЕХ.
За да има прогрес и развитие е нужно обединение (съединението прави силата) и управление на политиката и финансирането на едно място - в Министерския съвет. Всичко останало ще потвърди трагичните резултати в периода 2007-2013 г., ще доведе до загуба на стотици милиони както и за пропуснати уникални възможности за развитие на България. Ваш избор, г-жи и г-да управляващи!

03 февруари 2014 г. 15:50:40 ч.
slugitel

По направление "администрация-граждани" и "администрация - бизнес"

Електронното управление трябва да дава възможност за контрол над административните структури при работа със сигналите на гражданите и контрол по спазване на законодателството, каквато информация дават точно сигналите на гражданите. Би могло да се помисли за единен административен електронен регистър за сигналите на граждани, в който всяка административна структура да има задължение да въвежда сигналите чрез нарочен код за припознаването й и да сканира същите, както и да отразява движението на преписката и сигнала. Регистърът би могъл да бъде достъпен за гражданите, които да могат да следят движението им чрез въвеждане на входящия номер, получен при входиране на жалбата в администраията. По такъв начин ще може да се оказва мониторинг върху работата на администрациите с гражданите, до колко се спазва законодателството, проверка на сигнал на случаен или друг принцип,както и да се правят периодично статистики за администрации с голям брой сигнали относно подобряване на тяхната работа или самото законодателство, уреждащо работата на тези администрации. Могат да се правят изводи за основателността на сигналите, както и да се черпят идеи за законодателни промени, защото доста администрации поддържат неефективни структури, които затрудняват работата им с гражданите и/или бизнеса.

03 февруари 2014 г. 15:58:15 ч.
Владимир

Най-важното липсва...пак

Това за което съществува е-управление-то е да подпомага гражданите! Видях схемите, НЕ се изненадах, подпомагат само администрацията и взаимодействията между тях похвално, това е част от иедята! Но най-Бегло се споменават гражданите, което основната цел и потребители на е-правителството!!!!!! ТОВА КОЕТО Е НАЙ-ВАЖНОТО, НО ЛИПСВА Е ..... ОБРАТНАТА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ....ТОВА Е ВЪПРОСА....И ОТ НЕГО ИДВА ПОСЛЕДСТВИЕТО.... И КАК ЩЕ СЕ КОНТРОЛИРА И ГАРАНТИРА ПРОЦЕСА ПРИ ЗАПИТВАНЕ, ДА СЕ ПОЛУЧИ ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН И НАВРЕМЕ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОТГОВОР ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТА! СЪЩО И ЧАСТ ОТ ТОВА Е КАК ЩЕ СЕ ПРОСЛЕДЯВА ПУБЛИЧНО ЗА ПИТАЩИЯТ И КАК МОЖЕ ДА СЕ ЕСКАЛИРА ВЪПРОСЪТ ДО ПО ВИСОКО НИВО ПРИ НЕЗАДОВОЛИТЕЛЕН И НЕТОЧЕН ОТГОВОР ОТ АДМИНИСТРАЦИЯТТА!????

03 февруари 2014 г. 16:03:46 ч.
Владимир

Най-важното липсва...пак II

Най-същественото от всичко- го няма !!! ... въпрос/проследяване/отговор/ескалиране ...при нездоволителен отговор ...Вече реално ще има реален прогрес, подобряване и ускоряване в развитието на тази БЪЛГАРИЯ!!! Това, че e-управлението не било съвършенно добро направено, че друго, че пето са ГЛУПОСТИ, ...ТОВА Е ЖИЗНЕНОВАЖНА ЧАСТ ...

10 февруари 2014 г. 13:39:02 ч.
SManolov

МНЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ“

Уважаеми

10 февруари 2014 г. 13:41:37 ч.
SManolov

МНЕНИЕ ОТНОСНО ПРОЕКТ НА „СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА Е-УПРАВЛЕНИЕ“

Уважаеми

12 февруари 2014 г. 12:22:07 ч.
American Chamber of Commerce

Становище на Американска търговска камара в България

УВАЖАЕМА Г-ЖА БОБЕВА, Американската търговска камара в България представлява над 300 международни и български компании, част от които са водещи ИКТ компании със значителен опит в изграждането на електронно управление и предоставяне на е-услуги не само в България, но и в световен мащаб. От името на членовете на Камарата бихме искали да благодарим за възможността да представим нашата позиция и препоръки по публикувания за обществено обсъждане Проект на Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2014-2020 година. Американската търговска камара подкрепя усилията на правителството за развитие на електронното управление в страната, като счита че функциониращото е-управление е основен фактор за подобряване ефективността, ефикасността и прозрачността на българската администрация. По отношение на Проекта на Стратегията бихме искали да направим следните предложения и препоръки: 1. Времевият хоризонт за изпълнение на Стратегията до 2020 година е прекалено дълъг, предвид очакваното развитие на технологиите и общоприетия факт, че съвременните общества не могат да се развиват без електронно управление. 2. За изпълнение на добре поставените стратегически цели в документа е необходим конкретен политически ангажимент, активна роля на правителството, както и последователност при развитието и прилагането на е-управление в страната 3. В Проекта на Стратегията липсва план за действие, включващ конкретни срокове за изпълнение на дейностите, в тази връзка предлагаме следното:  При разработването на конкретен план за действие към Стратегията, както и секторните политики да бъдат консултирани заинтересовани страни от различни индустрии и сектори на икономиката, предвид това, че голяма част от тях имат конкретни предложения за дигитализиране, електронно обслужване и използване на различни технологични решения, с цел подобряване взаимоотношенията на бизнеса с администрацията 4. От изключителна важност е Стратегията за развитие на електронно управление в страната да съдържа информация за източниците на финансиране, както и финансов план за осъществяване дейностите по Стратегията. В тази връзка предлагаме следното:  Приоритетно да бъдат заложени дейности за въвеждане на е-управление по Оперативните програми 2014-2020г., финансирани със средства на ЕС  Да се осигури финансиране за изграждане на мрежова инфраструктура в слабонаселените и слаборазвити райони в страната, включително чрез Програмата за развитие на селските райони 2014-2020г., в противен случай е-управление и е-услуги ще има единствено в големите градове 5. Съществен недостатък на стратегията, който може да направи невъзможно нейното изпълнение, е липсата на централизиран и овластен на достатъчно високо ниво орган, който да е ангажиран и да управлява изпълнението. Доказано неработещ е подходът с разделяне на тази задача между няколко ведомства и опита за координация от съвет или комитет. Практиката на страните, които са въвели успешно електронно управление е да има централизиран орган с ранга на министерство, който не само координира, но и директно изпълнява мерките по въвеждане на електронно управление. В тази връзка препоръчваме следното:  При реализиране на разработената стратегия е необходимо да бъде институционализиран единен орган, който да отговаря за нейното изпълнение, както и за цялостното планиране и изграждане на ИКТ инфраструктурата в страната. Такъв орган ще работи ефективно, ако разполага със съответния финансов и властови ресурс да налага стандарти за комуникация между системите на отделните ведомства. 6. Необходимо е да се заложат мерки за повишаване на административния капацитет (обучения, повишаване на квалификация, др.), овластяване на екипите, отговарящи за въвеждане на е-управлението в страната, както и осигуряване на възможности за привличане на външни експерти 7. За подобряване функционирането на електронното управление предлагаме да се заложат мерки за:  Интегрирано планиране на процесите в Стратегията с цялостното въвеждане и изпълнение на услуги в държавната администрация, в координация с останалите държавни политики и стратегии.  Опростяване и унифициране на процесите за е-управление, с оглед по-доброто им управление, автоматизиране, електронизиране и контрол 8. Като пропуск в Проекта на Стратегията считаме и недостатъчното разглеждане на темата за електронните разплащания, въпреки че голяма част от услугите, предоставяни от администрацията завършват с процес на плащане, а картовите такива са един от допустимите методи за разплащания в страната. В тази връзка предлагаме:  Стратегията да включва анализ на ефекта от приемане на картови разплащания в администрацията, както и ползите от този вид разплащания, в т.ч. ефективност на разходите в администрацията; удобство и сигурност за гражданите и бизнеса; автоматизиране на процесите на разплащания и други. Надяваме се, че предложенията и препоръките на Американската търговска камара в България по Проекта на Стратегия за развитие на електронното управление в страната 2014-2020г. ще бъдат взети предвид в окончателния вариант на Стратегията. Изразяваме готовност за участие на експерти на Камарата в работните групи, които ще изготвят Плана за действие и секторните политики към Стратегията. С уважение, Валентин Георгиев Изпълнителен директор Американска търговска камара в България

12 февруари 2014 г. 15:10:42 ч.
Standards_Burov

По т.7.2.6 Стандартизация

Извинете ме колеги, но това, което е написано в тази последна точка от стратегията, спокойно може да попадне в рубриката "Знаете ле, че....".