Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол

Проектът на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК), обн. ДВ. бр. 69 от 7 август 2001 г. е изготвен с цел актуализиране, усъвършенстване и прецизиране на действащата Наредба № 13 от 23 юли 2001г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на ДНСК в съответствие с измененията  и допълненията на Закона за устройство на територията, обн. ДВ., бр. 82 от 26 октомври 2012 г. и настъпилите промени в действащата нормативна уредба.


Дата на откриване: 14.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари