Обществени консултации

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16 април 2007 г. за обследване на аварии в строителството, издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, обн. ДВ. бр.36 от 4 май 2007г.

Проектът на НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 16 април 2007г. за обследване на аварии в строителството, обн. ДВ. Бр. 36 от 4 май 2007 г. е изготвен с цел актуализиране , усъвършенстване и прецизиране на действащата Наредба № 1 от 16 април 2007г. за обследване на аварии в строителството в съответствие с последните изменения  и допълнение на Закона за Министерство на вътрешните работи, обн. ДВ., бр. 88 от 9 ноември 2010 г. и измененията и допълненията на Закона за устройство на територията, обн. ДВ., бр. 82 от 26 октомври 2012 г.


Дата на откриване: 14.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 28.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари