Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Постановление № 175 на Министерския съвет от 1998 г. за одобряване на Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на МРРБ и от областните управители

С предлаганите промени в проекта на Постановление на Министерския съвет се предвижда в Тарифа № 14 да се отразят преобразуването на МРРБ в Министерство на регионалното развитие и създаване на Министерство на инвестиционното проектиране.

С предлаганите изменения на раздел VІ от Тарифа № 14 се прецизират текстове поради нееднозначно тълкуване или пропуски, като се облекчава и финансовата тежест за граждани и организации относно предоставяне на справки и услуги по Закона за кадастъра и имотния регистър.


Дата на откриване: 13.1.2014 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 27.1.2014 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари