Обществени консултации

Проект на Наказателен кодекс

Проектът за Наказателен кодекс е изпълнен за четири години от три работни групи, в които участваха магистрати от Върховния касационен съд (ВКС) и Върховната касационна прокуратура (ВКП), следствието, представители на адвокатурата, експерти от Министерството на правосъдието, от МВР и други министерства и ведомства, учени от областта на наказателноправните науки, представители на неправителствени организации. Първоначалният проект беше публикуван на страницата на Министерството на правосъдието и по него бяха получени мнения, становища и бележки от български и чуждестранни юристи, представители на практиката и на теорията. Окончателният текст е приет, като са взети предвид становищата на заинтересуваните ведомства и на експерти на Съвета на Европа, с които са проведени няколко работни срещи.
Проектът възпроизвежда значителен брой разпоредби, които са класически за наказателното право и в частност за българската традиция. Използван е законотворческият опит на българския законодател от 1896 г. до наши дни, както и постиженията на българската наказателноправна доктрина през целия този период. Взета е предвид тълкувателната практика на бившия и настоящия ВКС, както и тази на Върховния съд (ВС) до замяната му с действащия ВКС. Много от тълкувателните решения и от постановленията получиха нормативно решение в предложения проект за нов Наказателен кодекс. Така проектът възприе всички значими достижения на българската наказателноправна мисъл.
 


Дата на откриване: 21.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 15.1.2014 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 декември 2013 г. 16:01:35 ч.
molotov

Уважаеми престъпници

нямате моралното право да приемате нов наказателен кодекс. По всичко изглежда, че искате да приемете такъв НК, че да не могат да ви осъдят. Защо няма адекватни мерки за борба с корупцията, злоупотребата с власт, прането на пари?

22 декември 2013 г. 16:03:39 ч.
molotov

Защо приемате толкова важен нормативен акт преди Коледа?

Това е поредният опит за подмяна и опит за ограничаване на гражданското общество!

22 декември 2013 г. 22:13:28 ч.
Веско

ЕДИНСТВЕНИЯ печеливш от разни забрани е мафията

ЕДИНСТВЕНИЯ печеливш от разни забрани е мафията.Примери колкото щете, а най-големият ГУБЕЩ-ДЪРЖАВАТА.Сега ще дам два примера:
Сухия закон в щатите-целта-да се намали алкохолизма и да се ограничи корупцията свързана с митата и таксите на алкохола .Последици огроооомни приходи за мафията-никакви за държавата.Станало модно да се ходи в тайни заведения,в които се сервира нелегалния алкхол.Да пиеш станало мода,особено сред хайлайфа!!!Пълен крах.Но ония се осъзнали бързо -за разлика от нашите.
Та като казах нашите те пък забранили свободния пазар на антики с цел-да не се допуска изтичане на културно наследство от пределите на страната,както и разрушаването на археологическите паметници .Последици огроооомни печалби за мафията-НИКАКВИ за държавата.Безвъзвратна загуба на стотици хиляди,даже милиони артефакти .
Сега ми изкача въпроса-кой най много реве за забрана,кой има най голяма полза от нея.Веднага ще кажете-е не са мафиотите,по скоро разните там археоложчета,министри и историци,а на тях им припяват разни заблудени овчици ,но не и някакви мафиоти.....А какво всъщност е мафията,и кое е нейното лице ????.....а бе с няколко думи,криминализацията на нещо толкова мащабно,и не толкова обществено опасно не води до нищо добро!
Веднага давам и обратния пример:Англия.Веднага някой ще каже,"българина не е англичанин.".....дрън,дрън-и там си имат" нощни ястреби"/търсачи/,ама закона си действа без грешка .Последици :ороооомни печалби за държавата:материални и културни,и почти никакви за мафията.
Заключенията си ги правете сами.

23 декември 2013 г. 09:12:26 ч.
mironova

Ало, министерския съвет, я се опомнете какво правите, защото не сте вечни !!!

Госпожи и господа от Министерския съвет, тоя Наказателен кодекс не става и за WC-то.
Мижитурките, които го публикуваха за обществено обсъждане в периода на почивни дни и празници - Дата на откриване: 21.12.2013 г. - Дата на приключване: 04.1.2014 г., какво целят сега? Май да мине тихомълком покрай празничните фойерверки.

Много хора стояха и чакаха само една капка да прелее от чашата, за да станат и ви потърсят отговорност и защо ли ми се струва, че тази капка е този наказателен кодекс, който е очевидно, че е насочен не към истинските престъпници, а създаден за улеснение на рекета и тормоза, извършван от държавната и чиновническата мафия, разни корумпирани прокурори и съдии над бедния български народ!

Нямате право да го слагате на обществено обсъждане през почивните дни, защото обществото в момента иска да си почине поне 1 седмица от вас...защото на хората от народа никой не даде 25 дена ваканцуване, а т. нар. "народни" избранници ще пиянстват цял месец и после в състояние на махмурлук ще си приемат с пълно мнозинство рекетьорските закони.

Анатема!!!

23 декември 2013 г. 16:57:07 ч.
molotov

Настоявам за по-дълго обществено обсъждане - обяваниет срок не дава възможност провеждане на такова

Трябва по-широко и за по-дълго време да се обсъдят обществено срокът за наказанията. Досега нито едно правителство не прие нов и е много рисковано правителството с най-ниското обществено доверие да приема такъв! Мисля, че обществото иска много по-сериозни наказания за корупция, злоупотреба с власт, финансови престъпления, обогатяване за сметка на държавата и нагласени обществени поръчки и пр. от предвидените в предложения НК. Трябва да се помисли и за декриминализиране на леките наркотици по примера на редица държави в Европа и света. Не е редно да има толкова ниски наказания за убийство, изнудване, изнасилване... а да се предвиждат толкова високи за гледане на филм в замунда например. Не са предвидени наказания за манипулиране на общественото мнение и публични лъжи на депутати. Настоявам за създаване на сайт, който да популяризира предложения НК и да даде възможност на хората да предлагат по-високи или по-ниски наказания от предвидените в предложения текст и едва тогава да се предлага нов наказателен кодекс. Старият определено има нужда от редакция и поправка, но поне се е доказал във времето за разлика от вашето правителство!

27 декември 2013 г. 12:15:50 ч.
ddemirev

Голяма простотия

Да правиш обществено обсъждане по коледните празници. Бих искал, ако някой е правил анализ да го видя, за да направя сравнение. Какви наказания се предвиждат по настоящия и новия кодекс за едни и същи престъпления. Прочетох тук там проекта и разбирам, че е правен от бандити за бандити. За кражба на обществени средства наказанията са като за две кокошки. Браво.....

31 декември 2013 г. 10:50:24 ч.
Andrey_Kurtenkov

Животните нямат права

Целият Раздел Втори от Глава Тридесета (членове 430-3) е излишен и следва да отпадне - той се базира на антинаучната и алогична теза за правата на животните. Още заглавието на раздела е неточно - истинските престъпления против "опазване на животните" могат да се намерят в Глава Тридесет и втора от Проекта - защото обществена ценност могат да представляват само популациите, а не индивидите животни - и престъпление може да е само посегателството върху ценни популации, не издигането в ценност на индивида животно сам по себе си. Доколкото наказуеми следва да са бруталните прояви на жестокост над животни на обществени места, залагането при боеве над животни и увреждането на хора, вследствие неположени грижи над тяхно животно - то тези неща така или иначе попадат под действието на други текстове от Проекта (както и на сега действащия НК); много странен е и член 433 от Проекта, според който е предвидено конфискуване на животното единствено по чл. 430, но е и на това по чл.432, което би било далеч по логично. Имам писано и говорено по въпроса, включително и на научни форуми - и оставам на разположение при проявен интерес към възможността за отпадане на посочения раздел.

31 декември 2013 г. 20:55:51 ч.
Светлин Минков

Животните нямат и не могат да имат права - нелепо е закон да защитава безпризорни кучета-убийци!

От чл. 430 до чл. 433 целият текст не трябва да бъде смекчен, а направо да отпадне, всеки опит за защита срещу агресията на бездомните кучета може да бъде третиран като жестокост, както и всеки акт на добиване на месо в домашни условия от отглеждания за целта добитък.
Нека поставим на първо място живота и здравето на хората, а не на животните.
България е единствената страна, където правителството не предприема никакви мерки след инциденти с безпризорни кучета, причиняващи смърт или увреждания на хора. В България няма закон, ограничаващ отглеждането на агресивни бойни породи кучета, които са изключително опасни и са забванени в ЕС, САЩ и много други държави.

02 януари 2014 г. 12:16:07 ч.
Andrey_Kurtenkov

Малка илюстрация

в подкрепа на тезата, че членове 430-3 от Проекта са безумни и следва да отпаднат, тъй като се подчиняват на алогичната и антинаучна концепция за правата на животните - съгласно чл.431, ал.1, т.1 от Проекта, който противозаконно прояви жестокост към гръбначно животно, като му причини смърт по особено мъчителен начин, може да получи до две години лишаване от свобода - а под това определение попадат действията на всяка бабичка на село, която си сложи капан за мишки в мазето - мишката е гръбначно животно, смъртта в капана е особено мъчителна, а действието е противозаконно, тъй като съгласно чл.8, т.2 за жестокост не се смята само ПРОФЕСИОНАЛНАТА борба с вредни гризачи. Примери за подобни безумия, до които ни водят посочените членове 430-3 в Проекта, могат да се дадат многобройни - тези текстове не са в полза на обществото, а само в полза на една съвсем малобройна група тарикати - "борци за правата на животните", които злоупотребяват със съвсем естествената за всеки нормален човек състрадателност към страдащите живи същества.

02 януари 2014 г. 12:20:54 ч.
Andrey_Kurtenkov

Допълнение

В току-що пуснатия от мен коментар, като цитирам чл.8, т.2 (за това, че за жестокост към животни не се смята само професионалната борба с вредни гризачи) съм пропуснал да отбележа, че това е текст от малоумния Закон за защита на животните - добавям го изрично, за да не станат обърквания откъде е този текст - още повече, че за всеки нормален човек повечето текстове от ЗЗЖ звучат толкова нелепо, че наистина звучи невероятно, че има такъв закон.

02 януари 2014 г. 15:26:00 ч.
Ivan25

Заглавие

Според този текст, ако ви хванат да теглите „пиратски“ материали (музика, филми, софтуер) могат да ви отнемат компютъра (заедно с клавиатурата, мишката, монитора и т.н.) и да го унищожат (независимо чия собственост е).

По принцип „предметът на престъплението“ би трябвало да бъде това, което се тегли (софтуерът, музиката, филмите), но практиката е да се унищожава не информацията, а целия компютър.

*******************************************************
Ползване на чужда интелектуална собственост

Чл. 212. (1) Който противозаконно записва или използва по какъвто
и да е начин предмет по чл. 210 без съгласието на носителя на съответното
право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба.

...

(6) Предметът на престъплението по ал. 1 – 5 се отнема в полза на
държавата и се унищожава независимо чия собственост е.
*******************************************************

02 януари 2014 г. 15:34:11 ч.
Ivan25

ако не плащате рекет при всяко размножаване на вашите растения и животни...

Споед този текст, ако вашите животни или растения се размножат (и вие извършвате търговска дейност - примерно решите да продадете прасе, което вие сте отгледали), следва да бъдете тикнати в затвора и да плащате глоба, а животните и растенията следва да бъдат конфискувани и унищожени (независимо чия собственост са):

*******************************
Използване на обект на изключително право
Чл. 213. (1) Който противозаконно използва в производствена или
търговска дейност чуждо патентно изобретение, чужда марка, чуждо
географско означение или чужд промишлен дизайн, се наказва с лишаване
от свобода до една година или с пробация, както и с глоба.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който противозаконно
използва в търговска дейност сорт растение или порода животно, обект на
изключително право.

...

(8) Предметът на престъплението по ал. 1 – 7 се отнема в полза на
държавата и се унищожава независимо чия собственост е.
**********


Потърсете в Гугъл "патент върху прасе" за да прочетете повече за робството, което ви очаква.

02 януари 2014 г. 15:42:47 ч.
Ivan25

престъпление без пострадал (victimless crime)

Член 278 криминализира наемането на работа на лица на чужденци, които пребивават в страната незаконно.

В разултат от това действие няма пострадал. Не е морално да съществуват закони, които криминализират действия, извършването на които не вреди на нито една личност.

По-добре ли е никой да не дава възможност на нелелгалните емигранти да си изкарват прехраната с честен труд?

Спазването на този член от закона води до лоши последствия - нелегалните емигранти ще бъдат принудени да извършват престъпна дейност за да се прехранват (след като никой не им дава възможност да си изкарват парите с честен труд).

02 януари 2014 г. 15:49:07 ч.
Ivan25

дискриминация на мъжете!

Само изнасилванията на жени се наказват:

****************************
Изнасилване
Чл. 164. (1) Който се съвкупи с лице от женски пол:
(...)
****************************

Изнасилването на мъже може би е възможно да се накаже, но чрез прилагане на друг член (при което вероятно наказанието ще е по-малко, особено ако при изнасилването не е настъпила сериозна телесна повреда).

02 януари 2014 г. 15:56:29 ч.
Ivan25

престъпление без пострадал (victimless crime) - децата ще се наказват за правене на секс!

Според този текст, ако някое дете предложи на друго дете да правят секс, то детето, което е предложило правенето на секс следва да бъде тикнато в затвора:

***************************
Въвличане в полово действие
Чл. 170. (1) Който склонява дете да наблюдава или да участва в
полово действие, се наказва с лишаване от свобода до пет години.
***************************

Това, че сексът се наказва от закона може да увреди психиката на децата. Сегашните деца са добре осведомени за законите и има голяма вероятност да научат за съществуването на този закон и това да доведе до лоши последици за тяхното развитие.

02 януари 2014 г. 16:10:07 ч.
Ivan25

престъпление без пострадал (victimless crime) - децата, които се снимат голи може да бъдат тикнати в

Според този член, ако някое дете се снима голо (само или с приятели), то може да бъде тикнато в затвора:

***************************
Въвличане в порнографско представление
Чл. 172. (1) Който склонява, подпомага или използва дете или група
от деца за участие в порнографско представление, се наказва с лишаване от
свобода до шест години.
***************************

Порнография
Чл. 180. Който създава, излага, представя, предлага, продава, дава
под наем или по друг начин разпространява предмет с порнографско
съдържание, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба.

***************************

Помислете си какво ще стане ако децата разберат за този закон. Как това ще се отрази на тяхното развитие и за отношението им към закона (и към секса).

В САЩ например често срещана практика децата да се снимат голи и да изпращат снимките на приятелите си. Там за това ги арестуват и ги вкарват в затвора. Това ли искате да се случи и с българските деца? Да им бъде внушено, че са престъпници и да лежат по затворите?

Спрете войната срещу порнографията! Не е редно да бъдат наказвани хора, за извършването на нещо, в резултат от което няма пострадала личност!

Нека да се наказва само принудата за извършване на "порнографско представление", не бива децата да бъдат вкарвани в затвора за това, че извършват "порнографски представления" и разпространяват порнография!

Освен това, децата, които наблюдават "порнографско представление" с участието на деца може да бъдат тикнати в затвора:

***************************
Наблюдаване на порнографско представление
Чл. 182. Който наблюдава порнографско представление, в което
участва дете, се наказва с лишаване от свобода до три години.
***************************

Да защитим децата от този несправедлив закон! Не бива да бъдат вкарвани в затвора за действия, в резултат на които няма пострадала личност! И възрастните хора също трябва да бъдат защитени от този абсурд!

02 януари 2014 г. 16:16:50 ч.
Ivan25

престъпление без пострадал (victimless crime) - собствениците на хотели стават престъпници

Според (проекто)закона, ако предоставяте помещение на лица, които правят секс вътре, ставате абсолютен престъпник:

***************************
Предоставяне на помещение за разврат
Чл. 177. Който по занаят предоставя помещение на различни лица за
полови действия, се наказва с лишаване от свобода до шест години.
***************************

Обърнете внимание, че тази дейност се извършва от хотелите. Особено по-малките хотели, които предоставят евтини стаи за една нощувка или почасово се ползват често именно с цел правене на секс.

Трябва ли собственикът на хотел да изисква от потребителите да подписват декларация, че няма да правят секс в хотела? Ами ако лицата въпреки забраната правят секс?

02 януари 2014 г. 16:40:02 ч.
Ivan25

думата "свожда" и "склонява" не е добре да се ползват

Думата "свожда" се ползва рядко и много хора не знаят какво точно значи. Също така се дава възможност на съда да тълкува закона както си иска. Думата я няма в тълковния речник, но там присъства подобна дума - "своднича" (думата значи "Улеснявам с користна цел осъществяването на неморални полови връзки между мъже и жени").

Има отделен член за правенето на принудителен секс (изнасилване), няма нужда от първа алинея на чл. 175.

Думата "склонява" също не е добре да се ползва. Вместо тази дума предлагам да се ползва "принуждава".
Според тълковния речник "склонява" може да означава "убеждава".

***************************
Сводничество
Чл. 175. (1) Който свожда към полово действие, се наказва с
лишаване от свобода до четири години.
(2) Който склонява друго лице към проституция, се наказва с
лишаване от свобода до четири години и с глоба.
***************************

При така написания закон е възможно съдът да осъди някой клиент на проститутка (съдът може да твърди, че клиентът "склонява" (т.е. убеждава) към проституция).

Клиентите на проститутки не правят нищо лошо и потреблението на секс услуги не бива да бъде криминализирано.

Също така собствениците на сайтове за запознанства могат да бъдат осъдени, защото "свождат" към полово действие (улесняват с користна цел осъществяването на неморални полови връзки между мъже и жени). Това не е нещо лошо (няма пострадал в резултат от функционирането на сайтовете за запознанства с цел доброволен секс).

Обърнете внимание, че в половите връзки няма нищо неморално. Но въпреки това съдът взима решение кое е морално и кое не е морално. Често срещата практика е съдът да обявява за неморални действия, които не са неморални.

02 януари 2014 г. 16:51:21 ч.
Ivan25

маркетингът на секс услуги не бива да се криминализира

Не бива да се бърка честният маркетинг на секс услуги с принудата да се плаща рекет и принудата да се извършват секс услуги.

*****************************
Сутеньорство
Чл. 178. (1) Пълнолетно лице, което:
1. подпомага лице да участва в полови действия срещу заплащане
или срещу друга имотна облага;
2. закриля лице по т. 1 при или по повод участието му в такива
*****************************

Трябва да се наказва принуждаването към извършване на секс услуги (и принуждаването да се плаща рекет).

Но не бива да се наказва нещо, в резултат на което няма пострадал (честният маркетинг).

Например ако лицето, което физически извършва секс услугите доброволно, сключи доброволен договор с лице, което да се занимава с намиране на клиенти (маркетинг), за което получава справедливо възнаграждение (съгласно доброволния договор), това не бива да се наказва, защото няма пострадал (victimless crime - престъпление без пострадал).

Ако обаче има принуда (организирана престъпна група или самотен рекетьор принуди лице, което извършва секс услуги да му плаща), това вече е истинско престъпление, при което има пострадал и виновните за извършването на принудата следва да бъдат наказани.

02 януари 2014 г. 17:03:42 ч.
Ivan25

наблюдаването на престъпление не бива да се криминализира!

Що за абсурд е да се обяви за престъпление наблюдаването на порно с участие на деца?

Кой нормален човек би докладвал, ако види, че някой принуждава деца да се снимат в порно?

Нали веднага ще го тикнат в затвора за това, че е видял престъплението?

**************************************
Наблюдаване на порнографско представление
Чл. 182. Който наблюдава порнографско представление, в което
участва дете, се наказва с лишаване от свобода до три години.
**************************************

Освен това как "нарушителят" на закона ще разбере, че порното е с участие на деца, ако не го види предварително?

Така много лесно може да бъдат атакувани честни граждани - някой им праща порно, те го виждат и хоп - в затвора.

Що за абсурд?

Гледането на някакви картинки и видео по какъв начин вреди на някого? Гледането на порно е престъпление без пострадал! Не е редно да съществуват закони, които да наказват хора за действия, в резултат от извършването на които няма пострадал.

Ами ако децата сами са се снимали и разпространяват порното? Редно ли е да бъдат тикнати в затвора за това? Кой е пострадалият в случая и кой е виновен за това, че пострадалият страда?

02 януари 2014 г. 17:12:32 ч.
Ivan25

не криминализирайте даряването на кръв, спрема и яйцеклетки

Как така хем имаме "отнемане" (на течност или клетка), хем това се наказва "независимо от съгласието им"? Ако е със съгласието на лицата, това не бива да се нарича "отнемане" (въпреки, че формално не е нелогично да се нарече и така).

Аз например ако отида да ми "отнемат" кръв напълно доброволно (тоест да даря кръв) редно ли е да тикнат в затвора лекарите, които са ме "приели" за тази процедура?

Възможно е "даряването" да се нарече "отнемане". Защото в закона е изрично посочено, че "отнемането" може да стане "независимо от съгласието им" - тоест в случай, че "отнемането" в същност е "доброволно даряване".

***********************************
Чл.183. Който набира, транспортира, прехвърля, укрива или приема
отделни лица или групи от хора с цел да бъдат използвани за участие в
полово действие, за отнемане на телесен орган, тъкан, течност или клетка,
за просия, да бъдат използвани за принудителен труд или да бъдат
държани в принудително подчинение, независимо от съгласието им, се
наказва с лишаване от свобода от две до осем години, глоба от пет хиляди
до петнадесет хиляди лева и с лишаване от право по чл. 60, ал. 1 или 2.
***********************************

02 януари 2014 г. 17:22:30 ч.
Ivan25

омраза на атеистична основа?

Какво означава това? Ако аз кажа, че мразя религиите, защото причиняват страдание на хората, това може ли да се разглежда като "омраза на атеистична основа" или "омраза на религиозна основа"?

***********************************
Проповядване на омраза
Чл. 194. Който проповядва омраза на религиозна или атеистична
основа чрез слово, печат, действие или по друг начин, се наказва с
лишаване от свобода до две години или с пробация, както и с порицание.
***********************************

Това не противоречи ли на:

***********************************
Цензура
Чл. 193. (1) Който противозаконно контролира или ограничава
печатни произведения, публични изяви, спектакли или дейността на
средство за масово осведомяване, се наказва с лишаване от свобода до три
години, с пробация или с глоба.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от длъжностно лице в
нарушение на службата или на функцията му, наказанието е лишаване от
свобода до четири години и лишаване от право по чл. 60, ал. 1, т. 1.
***********************************

02 януари 2014 г. 17:26:10 ч.
Ivan25

не вкарвайте учителите в затвора!

Почти всичко, което учителите преподават е ерес от гледна точка на популярните религии.

Тъй като учителите изискват от децата да казват неща, които противоречат на тези религии, това би могло да се разглежда като принуждаване за промяна на вярата чрез злоупотреба с власт.

***********************************

Налагане на вяра
Чл. 196. Който чрез сила, заплашване или злоупотреба с власт
принуждава другиго да приеме, да промени или да се откаже от вяра, от
религиозни обреди или служби, се наказва с лишаване от свобода до три
години и с порицание.
***********************************

02 януари 2014 г. 17:43:03 ч.
Ivan25

не криминализирайте отглеждането на зелки!

На практика всяко растение съдържа химичните елементи, от които се правят всички наркотици.

***********************************
Чл. 508. (1) Който в нарушение на установени правила засява или
отглежда растение, което е наркотично вещество или от което е възможно
да се добива или произвежда наркотично вещество, се наказва с лишаване
от свобода от една до пет години и с глоба от две хиляди до десет хиляди
лева.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на онзи, който в нарушение на
установени правила произвежда вещество, от което е възможно да се
добива или произвежда наркотично вещество или аналог на наркотично
вещество.
***********************************

02 януари 2014 г. 19:32:33 ч.
Vanya

Относно поправката: "омраза на атеистична основа"

Питам: има ли случай на така надъхан от атеистични идеи човек, който да е посегнал на някой вярващ? За обратното съм съгласна.

03 януари 2014 г. 10:38:26 ч.
kristinr

Бележки към промените в Наказателния кодекс, засягащи животните

Здравейте,
Във връзка с предоставеното за обществено обсъждане проектоизменение на Наказателен кодекс и конкретно – членовете, касаещи насилието над животни (Глава тридесета, Раздел II), изразявам категорично несъгласие с предложените промени.

1. Заглавието „Престъпления против опазването на животни“ е неточно и подвеждащо. В него се разглеждат престъпления срещу животните, които са приети за „съзнателни същества, способни да усещат болка и страдание, както и положителни емоции.” с Протокола за защита и хуманно отношение към животните към Договора от Амстердам, 1999 г., подписан и от България.
2. В чл. 430 се предлага олекотяване на наказанията за организиране на боеве с кучета и възможност за тяхното приемане за маловажни. Навсякъде по света организирането на боеве с кучета се счита не само за особена жестокост спрямо животните, но и за организирана престъпна хазартна дейност и като такава се наказва изключително строго.
3. В чл. 431 се предлага намаляване на наказанието за жестокост към животни, като дори за случаите по действащата в момента ал. 1 на чл. 325б не се предвижда да бъдат наказвани.
4. Според чл.7 от ЗЗЖ неполагането на достатъчни грижи за животно се счита за жестокост спрямо него. В чл. 432 е спомената само отговорността на стопанина в случаи, когато има пострадал човек, но не и наказанията за самата жестокост към животното, когато няма намесени и пострадали трети лица. Подобно омаловажаване на насилието към животни несъмнено ще доведе до увеличение на и без това зачестилите в последните години случаи на насилие и особена жестокост към домашни и бездомни гръбначни животни.
Множество авторитетни научни изследвания доказват връзката между насилието над животни и последващото насилие над хора. При усещане за ненаказаност в редица случаи насилието над животни ескалира и се превръща в насилие над хора. Единствената ефективна превенция на ескалация на насилие в обществото ни е налагането на строги, ефективни и справедливи наказания на извършителите на престъпления над животни.

Считам, че в интерес на намаляването на престъпленията, включително и тези срещу животни, Министерство на Правосъдието би следвало да работи по-ефективно за прилагането на Закона в цялата му строгост, отколкото за намаляването на предвидените от него санкции и омаловажаване на престъпни деяния.

03 януари 2014 г. 13:28:28 ч.
ivan.hristov

Престъпления срещу животни

Като гражданин намирам за изключително недемократична и несъобразена със съвременните общества промяната в Наказателния кодекс, в частта за престъпления срещу животните, където предложените промени предвиждат редица намаления на действащите наказания. Като разумно общество следва да не даваме възможност за проявяване на законово безнаказана жестокост към живи същества.
Считам, че жестокостта срещу животните е престъпление и че трябва ясно да бъде определяна за такова от закона.

03 януари 2014 г. 15:17:41 ч.
tftd

Проект на Наказателен кодекс, предоставен на обществено обсъждане на 21.12.2013год.

ДО: Министерство на Правосъдието
КОПИЕ ДО: Министерски съвет на Република България


Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с предоставеното за обществено обсъждане проектоизменение на Наказателен кодекс и конкретно – членовете, касаещи насилието над животни (Глава тридесета, Раздел II), изразявам категорично несъгласие с предложените промени.

МОТИВИ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕТО:
1. Заглавието „Престъпления против опазването на животни“ е неточно и подвеждащо. В него се разглеждат престъпления срещу животните, които са приети за „съзнателни същества, способни да усещат болка и страдание, както и положителни емоции.” с Протокола за защита и хуманно отношение към животните към Договора от Амстердам, 1999 г., подписан и от България.
2. В чл. 430 се предлага олекотяване на наказанията за организиране на боеве с кучета и възможност за тяхното приемане за маловажни. В тази връзка желаем да напомним, че навсякъде по света организирането на боеве с кучета се счита не само за особена жестокост спрямо животните, но и за организирана престъпна хазартна дейност и като такава се наказва изключително строго.
3. В чл. 431 се предлага намаляване на наказанието за жестокост към животни, като дори за случаите по действащата в момента ал. 1 на чл. 325б не се предвижда да бъдат наказвани.
4. Според чл.7 от ЗЗЖ неполагането на достатъчни грижи за животно се счита за жестокост спрямо него. В чл. 432 е спомената само отговорността на стопанина в случаи, когато има пострадал човек, но не и наказанията за самата жестокост към животното, когато няма намесени и пострадали трети лица. Подобно омаловажаване на насилието към животни несъмнено ще доведе до увеличение на и без това зачестилите в последните години случаи на насилие и особена жестокост към домашни и бездомни гръбначни животни.
В заключение бих искал/а отново да посоча фактът, че множество авторитетни научни изследвания доказват връзката между насилието над животни и последващото насилие над хора. При усещане за ненаказаност в редица случаи насилието над животни ескалира и се превръща в насилие над хора. Единствената ефективна превенция на ескалация на насилие в обществото ни е налагането на строги, ефективни и справедливи наказания на извършителите на престъпления над животни.

Също така считам, че в интерес на намаляването на престъпленията, включително и тези срещу животни, Министерство на Правосъдието би следвало да работи по-ефективно за прилагането на Закона в цялата му строгост, отколкото за намаляването на предвидените от него санкции и омаловажаване на престъпни деяния.

С уважение,
tftd

03 януари 2014 г. 16:50:29 ч.
Andrey_Kurtenkov

Кучерастите почнаха с глупавия спам :)

Не може ли идентични по текст коментари да се трият?
Един и същ глупав кучерастки коментар е пуснат засега два пъти, а със сигурност ще го пращат още много, понеже по ФБ се разпространява призив да го пращат тук.
По същество на този коментар - като доказателство че е глупав е достатъчно дори само твърдението, че - цитирам - "животните са приети за съзнателни същества" - това е съвършено очевидна глупост - съвършено очевидно е, че животните нямат съзнание и това изобщо не подлежи на коментар - единствените съзнателни същества на тази планета сме (засега) само ние - хората; и разграничителната линия между нас и животните е точно факта, че ние сме съзнателни същества, а те не са.
Другите твърдения в този спам, с който сега кучерастите ще залеят страницата, са също точно толкова глупави и необосновани и по тези въпроси и писано и говорено многократно и по различен повод. Т.нар. "инкриминиране на насилието над животни" бе вкарано в НК от предишните управляващи, понеже, кой знае защо, решиха, че с този ход ще спечелят симпатии (и сгрешиха) - и игнорираха мнението на специалистите, което бе категорично против тези промени; сегашните управляващи са изправени отново пред избора - да повярват на кучерастите, че те са "народа" или да се вслушат в мнението на специалистите, сред които съществува консенсус, че концепцията за правата на животните е антинаучна и нелогична.

03 януари 2014 г. 17:52:49 ч.
SirDaniells

СТАНОВИЩЕ ОТ "АРОЛ"

СТАНОВИЩЕ
от „Асоциация за реинтеграция на осъдени лица” със седалище гр. София и адрес на управление жк. ”Младост 3”, бл. 304, вх. 2, ет. 6, БУЛСТАТ:121509165, представлявана от Председателя на УС и на Асоциацията Даниел Иванов Стоянов, тел. 0899 47 41 12, e-mail: stoleo@yahoo.com , www.arspbg.org
ОТНОСНО: предложения за изменения и допълнения в проекта на нов Наказателен кодекс, изготвен от Министерството на правосъдието и публикуван на интернет страницата на министерството на 21 декември 2013 година
І. Чл. 74, ал. 1 относно условно предсрочното освобождаване придобива следната редакция:
Условно предсрочно освобождаване
Чл. 74. (1) Съдът може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част на наказанието лишаване от свобода по отношение на осъден, който с поведението си е дал доказателства за своето поправяне и е изтърпял фактически не по-малко от половината от наложеното наказание.
(2) В случаите на опасен рецидив, съдът може да постанови условно предсрочно освобождаване от изтърпяване на останалата част на наказанието, ако осъденият с поведението си е дал доказателства за своето поправяне, изтърпял е фактически не по-малко от две трети от наложеното наказание и неизтърпяната част от наказанието е не повече от три години.
Ал. 2, 3, 4, 5 и 6 на чл. 74 съответно стават ал. 3, 4, 5, 6 и 7.
ІІ. В Глава ДЕСЕТА, РЕАБИЛИТАЦИЯ като член 95а се възпроизвежда текста на чл. 87 от досегашния НК, касаещ съдебната реабилитация:
Чл.95а. (1) Вън от случаите по предходния член всеки осъден може да бъде реабилитиран от съда, който е издал присъдата като първа инстанция, ако в течение на три години от изтичане на срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание:
1. ако е имал добро поведение и
2. ако при умишлено престъпление е възстановил причинените вреди.
(2) Съдът може да реабилитира осъдения и без да е възстановил причинените вреди, ако има за това уважителни причини.
(3) Когато наред с наказанието лишаване от свобода е наложено и наказание лишаване от права по чл. 47, ал. 1, точка 5, или пробация, за да се постанови реабилитация, трябва да е изтекъл срокът на това наказание. Когато е наложена глоба, тя трябва да е изплатена.
ІІІ. § 3. (1) от ПРЕХОДНИТЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, придобива следната редакция:
§ 3. (1) Наложените преди влизане в сила на този кодекс наказания „доживотен затвор”, „доживотен затвор без замяна” и „пробация”, се изтърпяват по реда на настоящия Наказателен кодекс.
Съображенията заедно с мотивите за направените предложения ще изложим в публичното обсъждане на проекта за нов Наказателен кодекс, в което „АРОЛ” ще участва със своите експерти по наказателно и наказателно-изпълнително право.
гр. София
3 Януари 2014 г.
ЗА „”АРОЛ”
адв. Даниел Стоянов – Председател на УС и на Асоциацията

03 януари 2014 г. 18:23:25 ч.
terita

ДО:  Министерство на Правосъдието КОПИЕ ДО:  Министерски съвет на Република България Относно: Проект

Уважаеми Дами и Господа,
Във връзка с предоставеното за обществено обсъждане проектоизменение на Наказателен кодекс и конкретно – членовете, касаещи насилието над животни (Глава тридесета, Раздел II), изразявам категорично несъгласие с предложените промени.
МОТИВИ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕТО:
1. Заглавието „Престъпления против опазването на животни“ е неточно и подвеждащо. В него се разглеждат престъпления срещу животните, които са приети за „съзнателни същества, способни да усещат болка и страдание, както и положителни емоции.” с Протокола за защита и хуманно отношение към животните към Договора от Амстердам, 1999 г., подписан и от България.
2. В чл. 430 се предлага олекотяване на наказанията за организиране на боеве с кучета и възможност за тяхното приемане за маловажни. В тази връзка желаем да напомним, че навсякъде по света организирането на боеве с кучета се счита не само за особена жестокост спрямо животните, но и за организирана престъпна хазартна дейност и като такава се наказва изключително строго.
3. В чл. 431 се предлага намаляване на наказанието за жестокост към животни, като дори за случаите по действащата в момента ал. 1 на чл. 325б не се предвижда да бъдат наказвани извършителите.
4. Според чл.7 от ЗЗЖ неполагането на достатъчни грижи за животно се счита за жестокост спрямо него. В чл. 432 е спомената само отговорността на стопанина в случаи, когато има пострадал човек, но не и наказанията за самата жестокост към животното, когато няма намесени и пострадали трети лица. Подобно омаловажаване на насилието към животни несъмнено ще доведе до увеличение на и без  това зачестилите в последните години случаи на насилие и особена жестокост към домашни и бездомни гръбначни животни.
В заключение бих искал/а отново да посоча факта, че множество авторитетни научни изследвания доказват връзката между насилието над животни и последващото насилие над хора. При усещане за ненаказаност в редица случаи насилието над животни ескалира и се превръща в насилие над хора. Единствената ефективна превенция на ескалация на насилие в обществото ни е налагането на строги, ефективни и справедливи наказания на извършителите на престъпления над животни.
Също така считам, че в интерес на намаляването на престъпленията, включително и тези срещу животни, Министерство на Правосъдието би следвало да работи по-ефективно за прилагането на Закона в цялата му строгост, отколкото за намаляването на предвидените от него санкции и омаловажаване на престъпни деяния.
С уважение: Trayana Damyanova

03 януари 2014 г. 23:05:59 ч.
Elmariachi

Мнение на активен гражданин

ДО: Министерство на Правосъдието
КОПИЕ ДО: Министерски съвет на Република България
Относно: Проект на Наказателен кодекс, предоставен на обществено обсъждане на 21.12.2013год.

Мнение на активен гражданин
Във връзка с предоставеното за обществено обсъждане проектоизменение на Наказателен кодекс и конкретно – членовете, касаещи насилието над животни (Глава тридесета, Раздел II), изразявам категорично несъгласие с предложените промени.
МОТИВИ ЗА ВЪЗРАЖЕНИЕТО:

1. Заглавието „Престъпления против опазването на животни“ е неточно и подвеждащо. В него се разглеждат престъпления срещу животните, които са приети за „съзнателни същества, способни да усещат болка и страдание, както и положителни емоции.” с Протокола за защита и хуманно отношение към животните към Договора от Амстердам, 1999 г., подписан и от България.
2. В чл. 430 се предлага олекотяване на наказанията за организиране на боеве с кучета и възможност за тяхното приемане за маловажни. В тази връзка желаем да напомним, че навсякъде по света организирането на боеве с кучета се счита не само за особена жестокост спрямо животните, но и за организирана престъпна хазартна дейност и като такава се наказва изключително строго.
3. В чл. 431 се предлага намаляване на наказанието за жестокост към животни, като дори за случаите по действащата в момента ал. 1 на чл. 325б не се предвижда да бъдат наказвани.
4. Според чл.7 от ЗЗЖ неполагането на достатъчни грижи за животно се счита за жестокост спрямо него. В чл. 432 е спомената само отговорността на стопанина в случаи, когато има пострадал човек, но не и наказанията за самата жестокост към животното, когато няма намесени и пострадали трети лица. Подобно омаловажаване на насилието към животни несъмнено ще доведе до увеличение на и без това зачестилите в последните години случаи на насилие и особена жестокост към домашни и бездомни гръбначни животни.
В заключение бих искал/а отново да посоча фактът, че множество авторитетни научни изследвания доказват връзката между насилието над животни и последващото насилие над хора. При усещане за ненаказаност в редица случаи насилието над животни ескалира и се превръща в насилие над хора. Единствената ефективна превенция на ескалация на насилие в обществото ни е налагането на строги, ефективни и справедливи наказания на извършителите на престъпления над животни.

Също така считам, че в интерес на намаляването на престъпленията, включително и тези срещу животни, Министерство на Правосъдието би следвало да работи по-ефективно за прилагането на Закона в цялата му строгост, отколкото за намаляването на предвидените от него санкции и омаловажаване на престъпни деяния.

04 януари 2014 г. 00:14:52 ч.
Prokopii

4-и Предложения

Уважаеми госпожи и господа, съставители на този проект, с най-добри чувства представям на вниманието Ви долуизложените предложения и мотивите ми към тях:
1. В контекста на Решение № 1 от 16 януари 1992 г. по конституционно дело № 18 от 1991 г. считам за наложително и предлагам в Глава двадесет и първа “Престъпления против Републиката”, Раздел IV “Други престъпления против Републиката” да бъде записана следната разпоредба:
Чл. ?? (1) Който, като изпълнява длъжност или е назначен на служба за което, по силата на Конституцията или на закон се изисква полагането на клетва, ако не спази дадената клетва или я потъпка, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години.
(2) Когато деянието по ал. 1 представлява особено тежък случай, наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години.

2. Фактът, че до момента правоохранителните и правораздавателните органи не прилагат разпоредбите на Глава шеста “Престъпления против стопанството” от сега действащият Наказателен кодекс, с което се позволява обезкървяването на икономиката чрез не преследването и не наказването на предвидените в тази глава престъпления не означава, че тези разпоредби следва да бъдат заличени – напротив, те са предположили значителни рискове срещу бюджета, финансовата и икономическата система и държавата, като цяло и потвърждават правилото, че “управител на фирма” е по-скоро отговорност и след това право. В противен случай ще станем свидели на множество действия и бездействия, попадащи в обхвата на сега действащата Глава шеста “Престъпления против стопанството”, които пряко ще ударят, както по икономиката в нейната цялост, така и по общия бюджет на държавата.
Освен това не е правилно за “Безстопанственост” - Чл. 270 и за “Сключване на неизгодна сделка” - Чл. 271 от представения за обсъждане проект да се търси наказателна отговорност само на длъжностни лица, които представляват юридическо лице с повече от петдесет процента държавно или общинско участие. Приета с тази редакция, разпоредбата премахва сигурността на милиони инвеститори в акционерните дружества и на собствениците на малък и среден бизнес, чието управление са поверили на наети от тях длъжностни лица. Коректно е разпоредбите да се отнасят за длъжностни лица, управляващи и представляващи юридически лица, без значение дали те са държавни, общински или частни.

3. Като се основавам на данните изложени тук:
https://osha.europa.eu/bg/topics/stress/harassment
https://osha.europa.eu/fop/bulgaria/bg/publications/folder.2007-08-08.5613128962/fs23_bg.pdf
https://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC
и установените факти, че психическият тормоз на работното място причинява значителен стрес на жертвите и на техните колеги, семейства и приятели. В някои случаи индивидите са неспособни да действат нормално на работното си място и в своето ежедневие. Тормозът може да доведе до посттравматичeн стрес, загуба на самоуважение, тревожност, депресия, апатия, раздразнителност, проблеми с паметта, проблеми със съня и с храносмилането и дори до самоубийство, а симптомите могат да продължат години след преживяване на тормоз, предлагам да бъде приета следната разпоредба:

Чл. ?? (1) Който причини психически тормоз, чрез което доведе до посттравматичeн стрес, загуба на самоуважение, тревожност, депресия, апатия, раздразнителност, проблеми с паметта, проблеми със съня и с храносмилането или до опит за самоубийство или самоубийство на тормозеното лице при или по повод на изпълнението на неговата служба/длъжност/работа, когато извършеното не съставлява по-тежко престъпление, се наказва с лишаване от свобода от три до пет години и с лишаване от право по чл. 60, ал. 1.
(2) За причиняване на психически тормоз:
1. от началник на подчинен или от подчинен на началник;
2. на повече от едно лице,
наказанието е лишаване от свобода пет до седем години и с лишаване от право по чл. 60, ал. 1, когато извършеното не съставлява по-тежко престъпление.

4. Тъй като от дълго време в България са налице принципи на икономическо робство, предлагам да бъде допълнена на съответното й систематично място и следната разпоредба:
Чл. ?? (1) Който, като използва икономическа и/или финансова власт постави дадено лице в зависимост до степен, че то да бъде лишено от възможност да повишава квалификацията и професионализма си, да промени работното си и/или населеното място, в което живее се наказва с лишаване от свобода от десет до петнадесет години и с лишаване от право по чл. 60, ал. 1;
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на лице, което със своите действия или бездействия е допуснало престъплението по ал. 1;
(3) При особено тежки случаи наказанието е доживотен затвор.

05 януари 2014 г. 21:58:35 ч.
john_smithe

Фотографиране

Фотографиране, филмиране, записване
Чл. 146. (1) Който противозаконно фотографира, филмира, записва или подлага на друго подобно действие другиго без негово знание или въпреки неговото изрично несъгласие, се наказва с лишаване от свобода до една година, с пробация или с глоба.

Снимам си гаджето на площада, на плажа, на ски, или на Айфеловта кула, а наоколо гъмжи от народ и кадъра ми хваща няколко души, които естествено не знаят, че са влезли в кадъра ми. Какво правим? Престъпник ли ставам?

07 януари 2014 г. 14:20:20 ч.
alzheimer

защита на старите и болните

Уважаеми законотворци,
Моля да предвидите и мерки за защита на личността, имота и достойнството на старите хора с деменция.
Благодаря

07 януари 2014 г. 16:35:27 ч.
kiroroki

Nqkoi neqsni momenti v proekta

Edin ot vuprosite, koito vuzniknaha za men dokato cheta tozi proekt e zashto na nqkoi mesta dumata “maloleten” e zamenena s dumata “dete” . Taka naprimer v chlen 110, al. 1, t. 5, predl. purvo urejda tejkonakazuem sluchai na ubiistvo na DETE, vmesto kato segashnata uredba v 116, al. 1, t. 4, predl. vtoro- maloletno lice. Pri tejkonakazuemite telesni povredi puk e zapazen izrazut “maloletno lice” . Ima li vsushtnost razlika v sudurjanieto na dvete ponqtiq ( naprimer v Zakona za zakrila na deteto pod dete se razbira lice do 18-godishna vuzrast, dokato maloleten navsqkude oznachava lice do 14-godishna vuzrast) i ako nqma, komu sa neobhodimi takiva promeni s chisto psihologicheski efekt, sled kato samo suzdavat neqsnota?
Drugi po-pritesnitelni tekstove sa tezi na chlen 18 I chlen 97. V al.2, t.1 i na dvata teksta vsushtnost se govori za edna obektivna otgovornost kato v grajdanskoto pravo, koeto obache e nedopustimo v nakazatelnoto. Ot prochita na dvete tochki sledva, che izvurshitelqt na deqnieto, ot koeto e postradalo prinudenoto lice ne e uprajnilo prinuda, sledovatelno nqma kak da govorim za posredstveno izvurshitelstvo, koeto leji v osnovata na tezi tekstove. Sled kato nqma izvurshvane na prestuplenie ot edno lice dori I pod foormata na posredstveno izvurshitelstvo, nqma kak da mu se vmeni vuv vina deqnie, osushtestveno pod prinudata na 3-o lice.
Na posledno mqsto (zasega) stoi vuprosut s chlen 145 i nezakonniq obisk. Gledaiki al.2, mojem da si zadadem vuprosa dali vsushtnost lice, koeto ne e dlujnostno (t.e. koeto nqma suotvetni pravomoshtiq), moje da izvurshi obisk po osnovniq sustav. Moje li edin avtomontior da izvurshi obisk, koito posle da bude kvalificiran kato nezakonen, ili vsushtnost shte imame samo deistviq,koito prilichat na obisk, poradi koeto nqma da moje da se priloji 145?

09 януари 2014 г. 04:19:33 ч.
медиатор

относно легално определение на думата „съкровище”,

Съгласно чл. 32. ал. 1 т. 3 от Указ № 883 за прилагане на Закона за нормативните актове (УПЗНА) в допълнителните разпоредби се обособяват като самостоятелно подразделение в края на нормативния акт обяснения на думи или изрази, които се употребяват многократно в нормативния акт или чието обяснение не е възможно да се даде в съответния текст. Разпоредбата на чл. 32. ал. 1 т. 3 от УПЗНА е императивна и задължава вносителя на проекта за Наказателен кодекс да разпише в допълнителните разпоредби думи, чието обяснение не е възможно да се даде в съответния текст на кодекса.

В § 1 на Допълнителната разпоредба от проекта за Наказателен кодекс са указани 37 легални определения на думи и изрази, които са употребени в този кодекс, но липсва обяснение на думата „съкровище”, която е употребена многократно (пет пъти) я кодекса : „Несъобщаване за съкровище
Чл. 246. (1) Който открие съкровище и в продължение на седем дни не съобщи за това на властта, се наказва с лишаване от свобода до една година, с пробация или с глоба.
(2) Който, като търси, открие съкровище и в продължение на седем дни не съобщи за това на властта, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба.
Тежконаказуемо несъобщаване за съкровище
Чл. 247. (1) Когато съкровището е в особено големи размери, наказанието е:
1. в случаите по чл. 246, ал. 1 – лишаване от свобода до две години и глоба;
2. в случаите по чл. 246, ал. 2 – лишаване от свобода до пет години и глоба от три хиляди до десет хиляди лева.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на престъпно сдружение, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, глоба от десет хиляди до тридесет хиляди лева и лишаване от право по чл. 60, ал. 1 или 2.”

Въведеното наказание с лишаване от свобода до осем години и глоба до тридесет хиляди лева за несъобщаване за съкровище в особено големи размери определя паричната равностойност на предмета на престъплението да е не по-малко от сто минимални работни заплати към момента на извършване на деянието, което се явява изключително висока левова равностойност за дума като „съкровище” за която липсва легално определение в кодекса.

От казаното до тук можем да направим заключението, че липсата на легално определение в кодекса на думата „съкровище”, като предмет на престъпление, за което са въведени особено високи наказания представлява нарушение на императивни норми в противоречие с материалноправни разпоредби, които са в несъответствие с целта на закона.

Тежестта да разпише легално определение на думата „съкровище”, която се употребява в кодекса е на вносителя на проекта за Наказателен кодекс съгласно императивната разпоредбата на чл. 32. ал. 1 т. 3 от УПЗНА.

09 януари 2014 г. 23:55:32 ч.
Maniac

Глоби

Аз в никакъв случай не съм съгласен с посочения размер на глобите. Например, при "Нарушаване на акцизния режим" глобите са фиксирани. При престъпление в особено големи размери, недопустимо е да те глобят от три до двадесет хиляди лева, а ти да си нанесъл щети на държавата за петдесет хиляди или сто хиляди и при то при конкретния случай, а преди това да си нанесъл за един милион. Според мен е необходимо не само за нарушаване на акцизния режим, а за всякакъв тип нарушения да се налагат размери двойно на нанесените, а не да се фиксира глобата. По този начин ще има превантивен ефект.

10 януари 2014 г. 02:17:18 ч.
NikolayTzanevski

Защо правенето на порнофилми трябва да е забранено?

Уважаеми създатели на проекта за нов Наказателен кодекс,
Сред гордите българи битува мнение, че българските жени са най-красивите в света, а българските мъже са най-добрите ебачи в света.
Защо тогава да пропускаме тези заложби и новия НК отново да забранява правенето на порнофилми? Нека в тях да участват само здрави и съгласни лица над 18 год. и това ще осигурява трудова заетост и постъпления в бюджета. Ето например, в Унгария, порноиндустрията е направила оборот от 636 мил. евро само за 2008 година. А те са къде по-слаби ебачи от нас, нали?
И тъй като в проекта за нов НК не видях текстове за борба с корупцията, каквито първоначално търсех, то призовавам ви поне да премахнете изцяло Чл.180 и да оставите в Чл.181 само текстовете пенализиращи участието на деца, което естествено, трябва да е наказуемо.
Ваш данъкоплатец, Николай Цаневски
Варна, 10 януари 2014
---------------------------------------------------
Извлечения от ПРОЕКТА за Наказателен кодекс
Чл. 180. Който създава, излага, представя, предлага, продава, дава под наем или по друг начин разпространява предмет с порнографско съдържание, се наказва с лишаване от свобода до 1 година и с глоба.
Чл. 181. (1) Когато деянието по чл. 180 е извършено:
1. чрез информационна система;... наказанието е лишаване от свобода до 3 години и глоба до 5000 лева.
(2) Когато при създаването на предмета с порнографско съдържание:
3. деянието е извършено от две или повече лица,... наказанието е лишаване от свобода до 6 години и глоба от 2000 до 8000 лева.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. т. 24. „Предмет с порнографско съдържание” е носител на информация (книга, филм, снимка, картина или други), в който по неприличен, неприемлив или несъвместим с обществения морал начин е отразено действително или симулирано полово действие.

10 януари 2014 г. 19:20:48 ч.
Andrey_Kurtenkov

Да припомним...

...мнението на бившия главен прокурор по отношение на прословутото "инкриминиране на насилието над животни" (Глава Тридесета, Раздел Втори от Проекта - членове 430-3, които би следвало да отпаднат изцяло, защото са основани на антинаучната и нелогична концепция за правата на животните):
http://vevesti.com/политика/общество-и-политика/борис-велчев-изригна-половината-нация-се-изживява-като-прокурори
"Не знам дали обичате животните? Вероятно обичате животните, но страшно ме смути защитата, която наказателното право им даде последно време. Тази защита ми даде повод да си помисля, да оставим настрана чисто правно-техническите несъвършенства на новите състави за жестокост към животните. Дадох си сметка с каква лекота жертваме човешката свобода в защита на непропорционални ценности...Като стана дума за животните, да използвам повода да се похваля и с още нещо. Наложи ми се преди време да се поинтересувам кой е компетентният орган за тричането на кучета. Компетентният орган, който да вземе отношение към едно, според мен дълбоко неприемливо от гледна точка на цивилизованото общество, явление...Разбира се, в масовото обществено съзнание компетентният орган е прокуратурата, лично главният прокурор. Но като излезем от масовото обществено съзнание и се опитаме да влезем в законодателството, да видим кой е компетентният орган, боя се, че малко от вас ще имат този правен ексцентризъм да разберете кой е компетентният орган. Това е Българската агенция по безопасност на храните. Не се шегувам. По закона за защита на животните това правомощие е било въздадено на Националната ветеринарно медицинска служба... след нейното вливане в агенцията по безопасност на храните, това правомощие вече тежи върху последната агенция. И сега се питам, кога човек, който констатира жестоко отношение към животните, кога точно би се сетил да се обърне към българската агенция по безопасност на храните. Този пример го правя не от желанието за някакво излишно оригиналничане, а за да подчертая, че продължаваме да живеем, а и да работим в изключително неустойчива, на моменти сбъркана правна среда. В която като че ли има една единствена водеща линия - ако нещо не ни харесва, трябва да бъде криминализирано. А, дори да не е криминализирано, за него трябва да отговаря прокуратурата. Аз съм далеч от мисълта да защитавам прокуратурата просто така. Със съзнанието, че и тя, като голяма и натоварена с много отговорности институции, си има трески за дялане и съм един от хората, които познават колко много са тези трески. От друга страна, надявам се, ще се съгласите, има нещо дълбоко неестествено в това всяко нещо, което се случи в България, да се хвърли в прокуратурата, за да може да се каже - ето, те поеха случая, няма защо да се занимаваме. Ако имаме нормална държавност, тя би изключила злоупотребата с институциите. В момента полицията, прокуратурата и съда, разбира се, са от инстутициите, с които най-мащабно се злоупотребява. И за политически цели и просто от некомпетентност. Ако на някой не му е ясно как трябва да се справи с някакъв проблем, най-сигурният начин, вместо да си прави труда да чете законодателство, е да го хвърли на главния прокурор и той да намери решение."

14 януари 2014 г. 09:06:43 ч.
Andrey_Kurtenkov

Отстъпление?

За съжаление, според медиите Зинаида Златанова е споделила, че ще бъде преразгледано намаляването (всъщност - по-точно е да се каже - прецизирането) на текстовете за т.нар "инкриминиране на насилието над животни" - Глава ХХХ, Раздел II от Проекта - безкрайно странно е, че управляващите се водят по акъла на хора, чиито ниво е такова, че според тях животните имат съзнание:
http://bnt.bg/part-of-show/63211
Разбира се, най-добре би било въпросният текст да го няма изобщо, но с оглед на ситуацията, дори само да бъдат съхранени предложените в Проекта варианти на въпросния раздел (членове 430-3) би било голяма победа за здравия разум - понеже то ще е знак, че махалото вече е започнало да се връща към точката на баланс на интереси - стига толкова се е отклонявало под влияние на щуротиите на кучерастите (набедени за "природозащитници") - ако продължаваме да се водим по акъла им, скоро ще трябва да бдим и за правата на картофите и репичките!

14 януари 2014 г. 18:17:02 ч.
Български център за нестопанско право

Становище на Български център за нестопанско право по проекта за нов Наказателен кодекс и по-специ

Българският център за нестопанско право (БЦНП) подкрепя изработване и прилагане на закони и политики с цел развитие на гражданското общество, гражданското участие и доброто управление в България.
След преглед на някои от текстовете на новия Наказателен кодекс и породилата се дискусия, БЦНП предлага да отпадне ал. 3 на чл. 305 от текста на проектозакона.

Мотиви:
Предложеният текст е изключително неясен и дава възможност за твърде широко тълкуване. Това е неприемлив подход при норми, които ограничават права и имат за последица при нарушаване тежки санкции. В тази си редакция текстът би могъл да се окаже приложим дори и към следните хипотези:
• Европейският съюз (чужда организация) наема български експерт, който да анализира състоянието на правосъдната система в България. Експертът прави заключения, които не са положителни за развитие на реформата в страната. Въз основа на заключенията, мониторинговият доклад на ЕС е негативен т.е. има вреда за България.
• Български защитник на правата на човека помага на британска телевизия да подготви филм за тежкото състояние на дома за деца в Могилино. Заради този филм България е силно критикувана.
• Международен съд кани български граждани да предоставят информация/да свидетелстват по дело срещу България. В резултат на това страната бива осъдена.
• Екологични организации подават сигнали до Европейската комисия за нарушаване на европейски директиви, след което последват санкции от страна на ЕС за България.
Това са фиктивни или не толкова фиктивни случаи, при които, въз основа на предложения текст, българските граждани, въвлечени в тях, ще подлежат на лишаване от свобода от 2 до 8 години.
Предложената разпоредба може да се използва и по отношение на неправителствени организации, които работят с финансиране от международни донори и програми (т.е. чужди организации). Всеки работещ по такива проекти може да попадне под ударите на закона и да се тълкува дали неговата дейност е във вреда на България. А при липса на каквато и да е дефиниция на този термин, може да се окаже, че е във вреда на България да не се строят нови ски-курорти или пък да не се строят нови курорти на Черно море.

Воден от гореописаното, Български център за нестопанско право счита чл. 305, ал. 3 от Законопроекта за нов Наказателен кодекс като даващ възможност за превратно тълкуване при прилагането му, което би довело до злоупотреба с правата на гражданите, започване на необосновано наказателно преследване с цел оказване на натиск и влияние върху избора и личностното поведение на всеки един български гражданин.

15 януари 2014 г. 19:19:13 ч.
Kashumov

Становище на Програма Достъп до Информация - целия текст на www.aip-bg.org

ПРЕПОРЪКИ

Предвид изложените коментари, отправяме следните препоръки:

a) да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за „обида” и „клевета” с цел предотвратяване на автоцензурата и осигуряване на ролята на пресата на „обществен страж”. Отпадане на чл.153 и чл.154 от проекта за НК.

b) да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за търсене и получаване на информация чрез използване на технически средства като фотографиране, записване и др., освен в случаите, когато се извършва от длъжностни лица без надлежно разрешение (съгласно Закона за специалните разузнавателни средства). Отпадане на чл.146 и чл.417, ал.1, т.2 от проекта за НК.

c) Да бъде изцяло премахната наказателната отговорност за разгласяване на „служебна тайна” и „защитена информация” с цел справедлив баланс между ефективното им опазване и възможността пресата, неправителствените организации и въобще структурите на гражданското общество да изпълняват ролята на „обществен страж”, като разкриват нередности на управлението и администрацията.

d) Да бъде прецизирана наказателната отговорност за разгласяване на „държавна тайна” с цел осигуряване на справедлив баланс между ефективното й опазване, от една страна, и възможността структурите на гражданското общество да изпълняват ролята на „обществен страж”. Наказателноотговорни да са само длъжностни лица, на които информацията е поверена за съхранение и пазене. Да бъде осигурена защита на добросъвестно разкриване в обществен интерес на информация за нередности, като това деяние бъде обявено за ненаказуемо.


Забележка: за съжаление няма възможност за прикачане на файлове, поради което публикуваме тук само препоръките.