Обществени консултации

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове

Промените, които се предлагат с проекта на акт са свързани с  приетите изменения и допълнения в Закона за акцизите и данъчните складове (обн. ДВ, бр. 101 от 22 ноември 2013 г., в сила от 1 януари 2014 г.).
Във връзка с измененията и допълненията в чл. 12 от ЗАДС по отношение на „отпадъците от тютюн“ (остатъци от тютюневи листа) се създава ред за тяхното унищожаване. В тази връзка с проекта се предлага създаването на нов раздел Vб, който регламентира реда и начина за осъществяване на дейности с отпадъци от тютюн, които не попадат в обхвата на чл. 12, ал. 1, т. 2 от закона. С предложените текстове се цели създаване на ясна и приложима процедура, както за лицата, така и за администрацията, в случаите на дейности с отпадъците от тютюн, както и ограничаване чрез превенция на възможността за използване на същите в нарушение на разпоредбите на ЗАДС. 
Във връзка със създадената законова възможност Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ да се лицензира по реда на ЗАДС за осъществяване на специфичните дейности по управление на държавните резерви и военновременни запаси, тяхното създаване, съхраняване, опазване, обновяване, поддържане, освобождаване, ползване, отчитане, финансиране и контролиране, са определени условията и редът за издаване на лицензи за управление на данъчен склад за базите на агенцията.


Дата на откриване: 3.12.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 17.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари