Обществени консултации

Проект на Постановление за създаване на Център за образователна мобилност и инициативи и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Центъра за образователна мобилност и инициативи и закриване на НЦЕМПИ

Създаването на Център за образователна мобилност и инициативи се налага с оглед стартирането на "Еразъм+" (2014-2020 г.) - Програма на Европейския съюз в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, която ще обедини сега действащите програми "Учене през целия живот", "Младежта в действие", "ALFA ІІІ", "Тумпус" и "Edulink". До края на 2013 г. се очаква Европейския парламент чрез гласуване проекта на Регламент (СОМ(2011) 788 окончателен) за новата Програма, по чийто текст е постигнат консенсус между Съвета, Европейската комисия и държавите участнички, като се предвижда изпълнението на "Еразъм+" да започне в началото на 2014 г.

Съгласно изискването на проекта на Регламент, националната агенция следва да е самостоятелно юридическо лице, да има адекватна структура и квалифициран персонал, което да гарантира успешното администриране на Програмата. Номинираната агенция ще бъде и пълен правоприемник на правата и задълженията на сегашната агенция, произтичащи от договорите по програма "Учене през целия живот" и програма "Младежта в действие" за дейности и проекти, чийто краен срок е след 1 януари 2014 г. През настоящия програмен период национална агенция по програма "Учене през целия живот" е Център за развитие на човешките ресурси, а национален орган е Министерството на образованието и науката.


Дата на откриване: 25.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 9.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари