Обществени консултации

Проект на доклад от Цветлин Йовчев - заместник министър-председател и министър на вътрешните работи

Проект на  доклад от Цветлин Йовчев - заместник министър-председател и министър на вътрешните работи относно Проект на Постановление на Министерския съвет за изменение  и допълнение  Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с Постановление № 179 на Министерския съвет от 2011 г. (Обн., ДВ. бр. 51 от 2011 г., в сила от 05.07.2011 г.)
 


Дата на откриване: 22.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Правосъдие и вътрешни работи
Дата на приключване: 9.12.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари