Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за кредитните институции

На 26 юни 2013 г. беше приета Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета за осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на Директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО, наричана накратко „Директива за капиталовите изисквания” или „Директивата“.
На същата дата бе приет и Регламент 575/2013/ЕС относно пруденциалните изисквания за кредитните институции и инвестиционните посредници и за изменение на регламент  №648/2012/ЕС, наричан накратко „Регламент за капиталовите изисквания“ или „Регламентът“.
Директивата и Регламентът са обнародвани в Официален вестник на Европейския съюз на 27.06.2013 г. Срокът за въвеждане на Директивата в законодателствата на държавите-членки, съответно за прилагане на Регламента, е изключително кратък – от 01.01.2014 г.
С приемането на Регламента пруденциалните изисквания към кредитните институции (т.е. банките) и инвестиционните посредници относно капитала, ликвидността, управлението на рисковете и вътрешното корпоративно управление се обособяват в директно приложим правен акт на ЕС, което е прецедент спрямо текущата практика в областта на банковото регулиране. Това налага редица изменения в Закона за кредитните институции, вкл. на неговата подзаконова нормативна база. Регламентът е и първа крачка към въвеждането на т. нар. „Единен надзорен наръчник” (Single rulebook), водещ до максимална хармонизация на третирането на институциите в Европейския съюз (ЕС).
 


Дата на откриване: 4.11.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 18.11.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
04 ноември 2013 г. 17:31:40 ч.
slugitel

финансова институция

Изрично трябва да бъде записано, че извършването на дейност като финансова институция става след задължителна регистрация. Много от фирмите, осъществяващи дейност финансов лизинг избягват регистрацията при БНБ и на практика нарушават правата на потребителите да узнаят условията на отпусканите им кредити под формата на заемната част на лизинговата вещ. От своя страна БНБ не разполага с инструментариум да установява наличието на финансови институции , които не са се регистрирали доброволно. На практика тя няма от къде да получава информация за фирми, упражняващи дейност финансов лизинг въпреки нерегистрацията си, а дори когато е уведомена за това дава смешни отговори, че не може да провери, защото закона не й дава кой знае какви правомощия. За тази цел е необходимо фирмите, извършващи финансов лизинг да бъдат задължени да декларират това обстоятелство и в търговския регистър /чрез съответната промяна в търговския закон/, а така също фирми, за които е установено, че извършват подобна дейност без задължителната регистрация по закон, сделките им ще бъдат считани за нищожни /също чрез съответната промяна на законите/. Така само ще бъдат излязат на светло фирми, които извършват дейност като финансова институция, но не попълват финансови отчети за такива и ощетяват бюджета. Да бъде вменено на НАП при проверка на фирми, за които има данни , че извършват дейност като финансова институция без регистрация и не подават финансов отчет като такава, да уведомяват съответната прокуратура и ДАНС.
Без необходимата регистрация достатъчно на брой фирми извършват финансов лизинг в пълен ущърб на държавната хазна и на потребителите . Необходимо е само да се види колко автомобили се продават на лизинг и колко от тях имат регистрация в регистъра на БНБ?!?

10 ноември 2013 г. 22:40:26 ч.
Владимир

Заглавие

1. Параграф 54 в чл.89 ал.5 защо трябва да 30 дни след края на календарната година?! Нормалното след като се направи значително капиталово преструктуриране и засягащо значими акционери в групата .... защо не след като се е случило веднага ? Кому е нужна старата инфомация, когато би било и вече късно за реакция??!!! Това касе и крие риск за депозанти/кредитирани клиенти! Може би визирате/бъркате с календарна/финансова година, а и сигурно сте чували, че не навсякъде съвпадат, нали, но това няма голямо значение - по важен е ефекта на преструктурирането на групата и отпадането/влизането на нов ключов за групата и структурата акционер. Глобалната смяна в структурата на собствеността крие ГОЛЯМ риск ...структурен риск се казва ...(не мога да поварвам, че са гописали финансисти, по скоро са юристи, а те нали си ги знаем, винаги трябва да забъркат каша за да се нуждаем от тяхния неразбираем стил и изговор...);
2. Айде ...и глоби раздава БНБ ...съд/разстрел ...няма ли...!?
3. Закона за прямана е бля, бля, бля ..въвеждане на преписни мерки от ЕС и сигурно и много неясноти и вратички за навлизане на новия " вълк " в кошарата ... така ми се видя;
4. Нищо по отношение на проблемите в системата - извънредно големия режим на такси и комисисонни, прилагани от банките...нелогично голям ...и неоправдани и нечестни, дори за хората от системата не могат да им видят края ... а основната задача на банката е да взема депозит, разплаща и да получава дохода си от кредитиране, а не чрез монополно, нерегулирано, нечестно картелирано и подпомагано от законодателство да си правят каквото си искат...а политиците да не им пука ...пак НЕ СТЕ ЧЕСТНИ...

Данчо Ментата ...какво обещаваше, обещаваше ... е затвориха ли му устата финикийски или да чакаме олимпийски ....

5. Ипотечен пазар - пълна нерегилация и неравноправни условия...такси, комисионнииии ...грабеж посред бял ден ...как да кредитират тези банки, като дохода им идва от другаде ...защо им трябва излишен рсик ...

6. Уреждане на Извънсъдебени спорове с фин.имституции - фин.омбидсман --ами къде ееее ...да БНБ ..ама там ...ЧИНОВНИЦИ ...хич не им мука...други ден, ако ги изритат от БНБ ...на тези банки и фин.институции на които са им отрязали квитанциите в полза на редовни клиенти ли да се оплачт!!!!?????

7. Наказателни лихви за предсрочно погасяване ... може да но ако са кредитирали при преференциални цени банките ..... това е истината ...парите са еднакви и в едната и другата банка ....раличава ги само конкурентнистта, опита и желанието да продават добре структурирани и със стойност продукти ...и които не е добър и флексабилен ...бягат му клиентите ... не може само поради величие и некадърност да се печели от неустойки .... ако докаже, че е наистина такава банка или фин.институция .....СОРРИ...тази е практиката в света ....отгледахме си БАНКОВА ПАРТОКРАЦИЯ и си страдаме ... а никой не знае как да ни оправи, е оправят ни всички де...от всякъде .....

Банките не продават стойност в България...събират приходи ...само и то с малък риск при високи цени !!!!

Дори БНБ ----сумати такси и комисионни си е измислила .,,,за да има бонуси да си раздават ...........
- Борика
- Рингс
- Бисера
- ДЦК
- касови
- ЦКР
- и още, още и още нНЕКА , НЕКА НИ СТРИЖАТ....БНБ МАЛКО С борика, бисера И ДРУГИТЕ МОРАЛНО ОСТАРЯЛИ ПЛАТЕЖНИ СИСТЕМИ , А И БАНКИТЕ КАТО СИ КАЧАТ ШЕЧАЛБАТА И РИСКА В/У ТЯХ И ВСИЧКО Е ЗА СМЕТКА НА МАГАРЕТО ,,,АМА ТО ГОРКОТО КАТО УМРЕ ОТ ГЛАД И СТРИЖЕНЕ ...СИРИЙЦИ И ЦИГАНИ ЩЕ ОСТАНАТ ...А ПЪК ТЕ ГОРКИТЕ НЕ ПОЛЗВТ БАНКИ ....Е И ЗАТОВА ЛИ КАТО ЗА ПОСЛЕДНО НИ СТРИЖЕТЕ ..........

Как така в най-отявлено капиталистическата държава Англия --- междубанквите парични преводи са напълно безлатни /само техния рингс е платен/ , тегленето с дебитни карти от АТМ ......, да подържаш сметка ....безплатно, без месечни такси за подържане на сметка, ако има ....то получаваш стойност срещу нея (по 3-4 различни застраховки срещи тази такса) тук ...всичко е платено и кой страда ...всички ...освен някой ....

Как така в най-гадната капиталистическа държава ...ти е кех, че имаш сметки и ти е сигурно, а тук ...гледат как да ти съдерат ...протмонето, че е срамно да кажа другото ..................................


НЕ ВИ ЛИ Е СРАМ ДА ПРИЕМАТЕ САМО БЕЗМИСЛЕНИ И НАЛОЖИТЕЛНИ КРЪПКИ ....ТОВА ГО ПРАВЯТ САМО ОТРЕПКИТЕ >>>ВИЕ ОТ КОИ СТЕ >>>>ОПРЕДЕЛЕТЕ СЕ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Сорри ........................>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>ама си го заслужавате !!!!

17 ноември 2013 г. 08:14:53 ч.
lchristoff

За запазване чл. 58 в ЗКИ

"С отпадането на чл. 58 от ЗКИ значително се подкопава и без това слабата законова защита на кредитополучателите като потребители на банкова услуга. Обратно, с отмяната на чл. 58 от ЗКИ се облекчава въвеждането на кредитополучателите в заблуда, така че те да бъдат напълно лишени от необходимата им информация и възможност да оценят колко би им струвал кредита за целия период до погасяването му."
СТАНОВИЩЕ НА ИДФК
За пълния текст и аргументи - вж. http://bit.ly/17cCCnl - 3 стр., PDF

17 ноември 2013 г. 11:04:01 ч.
kaloqn

За запазване чл. 58 в ЗКИ

Подкрепям коментара на г-н Христов. Освен, че премахването на чл. 58 от ЗКИ би довело до проблеми във взаимоотношенията между банки и кредитополучатели, липсват аргументи за необходимостта от премахването му. Нека вносителят на законопроекта да излоги ползите и разходите от премахването на въпросния член, за да е ясно за всички какво се печели и какво се губи.

17 ноември 2013 г. 18:16:18 ч.
GMAT

ЗА ЗАПАЗВАНЕ НА Чл. 58 в ЗКИ

Подкрепям становището на ИДФК, публикувано от д-р Л. Христов.