Обществени консултации

Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване 2008 - 2010 г.

Проектът на Национален доклад на Република България по стратегиите за социална закрила и социално включване за 2008-2010 г. се състои от три основни стратегически документа, които представят приоритетните насоки на провежданите политики в областта на социалното включване, пенсиите и здравната и дългосрочната грижа. Тези документи са:

  1. Национален план за действие за социално включване
  2. Национална стратегия за пенсиите
  3. Национална стратегия за здравна и дългосрочна грижа

 Подготовката и изпълнението на стратегическия доклад е част от ангажиментите на държавите-членки на ЕС, произтичащи от участието им в европейския Открит метод на координация в областта на социалната закрила и социалното включване. България следва да представи своя доклад на Европейската комисия до 30.09.2008 г. За подготовката му са следвани и детайлно разработените от Европейската комисия насоки. Оценката на изпълнението на предходния стратегически доклад за 2006-2008 г. послужи за определянето на бъдещите приоритетни насоки на политиките в областта на социалното включване, пенсиите и здравната и дългосрочната грижа. Неизменна част от Националния план за действие за социално включване за 2008-2010 г. е и отчетът по изпълнението на плана за социално включване за 2006-2008 година.


Дата на откриване: 5.8.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Социална политика и заетост
Дата на приключване: 18.8.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари