Обществени консултации

Общински план за развитие на Община Никопол 2014 - 2020 г.

Общинският план за развитие (ОПР) на община Никопол за периода 2014 – 2020 година е основен документ за формирането на цялостна, средносрочно ориентирана и ресурсно обезпечена политика за управление на базата на местните приоритети и интереси на гражданите.
Основните задачи за развитие на община Никопол са:
1. Дефиниране на стратегическите цели за общинско развитие за периода 2014 - 2020 година.
2. Очертаване на изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне на основните приоритетни направления, мерки и проекти.
3. Институционално и финансово осигуряване на плана.
4. Мобилизиране на собствени и привличане на външни ресурси за постигане на мотивираните цели.
5. Създаване на работещ ефективен „контакт” с очакваните индикативни приоритети на оперативните програми (ОП) за следващия програмен период и привличането им в територията на общината.
6. Стимулиране на нова ценностна система и нов подход при решаването на проблемите, ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие.
7. Привличане на всички заинтересовани страни към изпълнението на заложените мерки и разширяване на социалната основа на стратегическото планиране и демократизацията на управлението.


Дата на откриване: 31.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Никопол
Дата на приключване: 30.11.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари