Обществени консултации

Проект за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция

Проектът за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция разписва реда  за съдействие при осъществяване на контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности (ОЛАФ). Създава се нова административна процедура, чрез която се разширяват правомощията на органите на Агенцията за държавна финансова инспекция при оказване на съдействие на Комисията.

Предлаганият проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за държавната финансова инспекция /ЗИДЗДФИ/ e свързан с изразената воля на правителството да засили контрола по усвояването на средства, предоставяни  от Европейския съюз /ЕС/ и е в съответствие и с изявеното желание да се подобри взаимодействието и сътрудничеството с контролните органи на Европейската комисия.


Дата на откриване: 22.7.2008 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 11.8.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари