Обществени консултации

ПМС за изменение на Наредба за вътрешния оборот на електронни документи и документи на хартиен носител в администрациите

Промяната предвижда в рамките на една администрация да има само един официален документен регистър.  По този начин ще се систематизира входящата и изходяща кореспонденция в рамките на една администрация, дори да са налице и звена, които са териториално отдалечени. Случаите, когато отделни администрации водят и регистри по силата на нормативен акт, се изключват от тази мярка. Целта е действащите специализирани АИС, обслужващи водените регистри по силата на нормативен акт, да продължат да функционират.

Лице за контакт:
ЦВЕТАНКА КИРИРОВА
Началник на отдел в дирекция "Информационни технологии и електронно управление"
тел.: 02/9492060
email: tskirilova@mtitc.government.bg
 


Дата на откриване: 16.10.2013 г.
Целева група: Академична общност
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 30.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари