Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение на ПМС № 84/6.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и за приемане на финансови правила ...

С проекта на Постановление за изменение на ПМС № 84/06.04.2009 г. за приемане на Списък на средищните училища в Република България, определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и приемане на финансови правила за разходване на средствата за допълнително финансиране за осигуряване обучението на пътуващите ученици от средищните училища, се актуализира Списъкът на средищните училища в Република България.

Оценката на внесените предложения за актуализиране на Списъка на средищните училища, съгласуването на проекта на Списък на средищните училища и предложението за внасяне в Министерския съвет  е изготвено от междуведомствена комисия, включваща представители на Министерството на образованието и науката, Министерството на финансите, Министерството на регионалното развитие, Министерството на здравеопазването и на Националното сдружение на общините в Република България.


Дата на откриване: 9.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 23.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари