Обществени консултации

Проект на Постановление за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за народната просвета

Приемането на акта се налага с оглед спазване на задължението за осъществяване на транспорта на учениците само през светлата част на денонощието съгласно нормативно установените изисквания. С промените се урежда при целодневна организация на учебния ден учебният час за учениците V-VІІІ клас да може да е и под установената в чл. 96, ал. 1, т. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета (ППЗНП) продължителност, а именно - 40 минути с разрешение на началника на регионалния инспекторат по образованието. Така ще се създаде възможност за гъвкавост при организацията на учебния ден по начин, по който края на учебните занятия и времето за пътуване да се вместват в рамките на светлата част на денонощието, както през периода на лятното, така и на зимното часово време.

Основната цел на направеното в ППЗНП изменение е напълно ограничаване на възможността нормалната продължителност на превоза на учениците да попадне извън периода на светлата част на денонощието, с което се гарантира по-голяма сигурност и безопасност на децата и учениците, които се превозват. Целта на нормативното решение е опазването на живота и здравето на учениците.


Дата на откриване: 7.10.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Образование
Дата на приключване: 21.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари