Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството

Член 6, ал. 2 от Законопроекта за счетоводството позволява счетоводният документ да е електронен документ, когато са спазени изискванията на закона и на Закона за електронния документ и електронния подпис.
Предлаганите промени в чл. 7 от ЗСч, отнасящи се само за счетоводни документи, засягащи дейността на предприятието и създадени за вътрешно ползване, предвиждат подписа на съставителя на документите при използване на автоматизирани информационни системи да се замени с идентификатор. Идентификаторът представлява кодиране на информацията за съставителя на документа и го идентифицира по неоспорим начин, като освобождава предприятията от регистриране на електронни подписи за целия си персонал при работа с автоматизирани управленски и счетоводни системи.
Въз връзка с тези допълнения в § 1 от допълнителните разпоредби се дава легална дефиниция на понятието „цифров или друг идентификатор”.


Дата на откриване: 18.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.10.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
25 септември 2013 г. 11:29:48 ч.
Владимир

ЗАКОН ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО

Това е поредната безмислица от времето на социализма ...не зная в колко държави има Закон за счетоводството, но на мен лично ми се вижда безумно ..........защо от ммоят скромен опит ....в института ни пуснаха ...неподготвени...счетоводители ...направиха закон за счетоводството, постоянно го променят, битуват едновременно хиляди подзаконови актове около него, направления и всакакъв вид тулкувания на данъчни служби, Национални стандарти и едновременно международни ...много практика ... и закостеняло преподавателско менторство ... е така е .... всеки иска закон за да знае колко да е стандартно ...ами то това е практиката ...ако се промени практиката ...променяме закон ....колко жалко ...в цял свят има СТАНДАРТИ ...разберете в всяка област има практика, стандарт и закон ако се налага ... но нашите АКАДЕМИЧНИ УЧЕНИ ...какво да направят ... трябвя да яхнат бизнеса и ...го направиха ....Закон имаме ...променяме го е ...АБСУРДИСТАН ....докога ще съществуваш ...............в този си пост социалистически ВИД