Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане

Законопроектът за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) е изготвен с цел усъвършенстване на данъчното законодателство и  прецизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и европейската практика в областта на прякото облагане. В тази връзка са направени предложения за промяна.


Дата на откриване: 18.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 1.10.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари