Обществени консултации

Проект на Постановление на Министерския съвет за допълнение на Наредба за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, приета с Постановление № 270 на Министерския съвет

Предлаганите промени са свързани с осигуряване възможността гражданите и организациите да заявяват и получават предвидените в Закона за хазарта и в подзаконовите актове по прилагането му административни услуги, като електронни услуги. Допълненията в наредбата целят основно да бъде постигнато съответствие между особените изисквания на Закона за електронното управление /ЗЕУ/, подзаконовите актове по неговото прилагане и основните принципи на електронно управление от една страна, и съществуващият ред за предоставяне на административна услуга, предвиден в Наредбата за документите, необходими за издаване на лицензи по Закона за хазарта и за даване на разрешения за извършване на промени в тях, който ред към настоящия момент е базиран само на правилата за работа с документи на хартиен носител, от друга страна.


Дата на откриване: 11.9.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Финанси и данъчна политика
Дата на приключване: 26.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари