Обществени консултации

НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЗА ПЕРИОДА 2008 - 2013 Г.

Предлагаме на Вашето внимание нов проект на Национална стратегия за устойчиво развитие на туризма в Република България.
Стратегията обхваща периода 2008-2013 г. Тя систематизира визията, стратегическите цели, приоритетите, специфичните цели, задачите, дейностите и проектите, чиято реализация ще води до утвърждаване на устойчиви схеми за развитие и управление на туристическите дейности.
Стратегията представлява платформа за координирани съвместни действия на всички заинтересовани от туризма страни за усвояване на туристическия потенциал на страната.


Дата на откриване: 13.6.2008 г.
Целева група: Бизнес организации
Сфера на действие: Култура
Дата на приключване: 10.7.2008 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари