Обществени консултации

Проект на Закон за ограничаване на изменението на климата

Целта на новия проект на Закон за ограничаване на изменението на климата е да даде обща правна уредба на обществените отношения, свързани с осъществяването на политиката по изменение на климата, като регламентира компетентните органи, които осъществяват политиката по климата и уреди техните правомощия, да очертае кръга на частно-правните субекти, които имат права и задължения в рамките на различните процедури  и основните дейности и процеси, чрез които Република България изпълнява своите задължения в  областта на изменението на климата в международен план и на ниво Европейски съюз.
 


Дата на откриване: 21.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Околна среда
Дата на приключване: 3.9.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
22 август 2013 г. 12:56:23 ч.
ironhorse

Престанете с разликите в глобите и/или санкциите в десетократен размер

Крайно време е да се спре с тези разлики в санкциите и глобите в десетократен размер.
За едно и също нарушение, какъв ще е мотива на наказващия орган да нанесе 20.000 или 200.000 лв. санкция ?!
С тези огромни разлики само и единствено поощрявате гигантска корупция в системата.
За един вид нарушение се полага еднаква санкция, другото си е корупция.
Не случайно увеличаването на маржа между най-ниската и най-високата санкция, индекса на корупцията в държавата скача главоломно!
Направете го така:
За недекларирана инсталация санкция от 20.000 лв. плюс изчисленото замърсяване по Наредба 1 и Наредба 6, във връзка с Наредбата за санкциите за увреждане на околната среда като се вземе предвид номиналния капацитет на инсталацията .
Така санкцията ще е обективна и няма да се иска подкуп в гигантски размери от нарушителя.
Така издадените НП, много трудно ще могат да се оборят в съда.
Всичко друго е корупция.