Обществени консултации

Проект на Закон за ратифициране на Изменение № 2 на Финансовия договор между Република България и Европейската инвестиционна банка

Проект „България - Транзитни пътища V” попадна под изключително неблагоприятното въздействие на развилата се световна финансова криза, която наложи спазването на стриктна бюджетна дисциплина през периода 2010-2013 г. и доведе до ограничаване на разходите за изпълнението на проекти, финансирани чреза държавни инвестиционни заеми (ДИЗ), които са част от разходите по консолидираната фискална програма и същите подлежат на планиране и изпълнение в рамките на определеното съотношение Разходи/БВП. Намаленото финансиране на ДИЗ, администрирани от Агенция „Пътна инфраструктура“, в рамките на ограничените възможности на държавния бюджет за съответните години  доведе до невъзможност реализацията на проект „България -Транзитни пътища V” в пълния му обхват. 


Дата на откриване: 20.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 2.9.2013 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари