Обществени консултации

Проекти на нормативни актове за въвеждане на комплексно административно обслужване

През последните години динамиката в развитието на административното обслужване изостава, въпреки въвеждането през 2002 година на подхода „едно гише“. Макар да е налице законова регламентация, само малка част от централната администрация е създала възможност на практика заявленията за предоставяните административни услуги да бъдат подавани чрез нейните териториални звена. От гражданите и бизнеса масово се изисква да предоставят информация, която вече е налична в държавната администрация, въпреки съществуващата нормативна уредба.  Част от администрациите например издават документи, които след това се представят на самите тях

Предлаганите със законопроекта за изменение и допълнение на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) нормативни промени целят създаването на общата нормативна рамка за въвеждането на комплексното административно обслужване, отчитайки новия подход на административните органи към реалностите в икономическия, обществения и личния живот в условията на новите технологии за комуникация. 

С приемане на принципа за предоставяне на комплексното административно обслужване се предвижда разширяване на достъпа до услугите чрез въвеждане на възможност за заявяване на услуги и по пощата и възможност за комбиниране на различните канали (електронен път, лицензиран пощенски оператор и на гише).

 


Дата на откриване: 9.8.2013 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Държавна администрация
Дата на приключване: 26.8.2013 г.
Коментари
Коментари
Добави коментар
 
13 август 2013 г. 10:46:40 ч.
slugitel_1

Министерски съвет да си свърши работата

соъдбата на КАО ще е същата като електронните услуги. Всички ще говорят за него, малко ще го прилагат. След като услугите са ясни и част от тях се предоставят от определени оргати-например общини, териториални структури на изпълнителната власт, областни администрации, МС да разпише по отношение на кои точно услуги ще се събират данни от други органи, които съхраняват необходимата информация, а също така и да определи реда за администрирането на цени и такси.

13 август 2013 г. 12:45:04 ч.
dp.petrov

същността на КАО и предимствата му

Комплексното административно обслужване всъщност е много добре измислено и не мисля, че Министерски съвет не си е свършил работата относно това. Същността на Комплексното административно обслужване е реално да облекчи гражданите от гледна точка на това, че няма да е нужно да се издават документи от общината, които отново да се предоставят пред нея. В това нещо честно казано, няма смисъл, защото най-малкото отнема време, а и е едно чисто разхищение на хартия, което освен, че хаби хартия напразно, не облекчава по никакъв начин бюрокрацията. Личното ми мнение е, че ако услугата се осъществява така, както е замислена, ще спести много голям обем хартия годишно, освен това и много време в чакане на документи. Когато нещата се регламентират от Министерския съвет, всяка администрация, която предоставя такъв вид услуги, както и гражданите и бизнеса, които искат определена услуга от администрацията, ще са облекчени. А нали това е целта - облекчаване на тежестта на администрацията и намаляване на бюрокрацията с цел подобряване на услугите, които се предоставят на потребителите?