Обществени консултации

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията

Проектът на нормативен акт съдържа предложение за изменение на закона, с цел ясно разграничаване на правомощията, на органите на официалния контрол върху храните по Закона за храните и на органите на държавния здравен контрол по Закона за здравето, в производството по одобряване на инвестиционни проекти по Закона за устройство на територията.

Със законопроекта са направени и предложения за създаване на правна възможност за установяване на статута „търпимост“ на строежите или части от тях, представляващи елементи на техническата инфраструктура, които отговарят на техническите правила и нормативи, но са започнали, изградени, реконструирани или ремонтирани без изискващите се строителни книжа – одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж.

На основание чл. 26, ал. 4 от ЗНА, срокът за обществени консултации е 14 дни, тъй като настоящите предложения за изменение и допълнение на ЗУТ са били включени в законопроект, за който вече са провеждани обществени консултации в периода 12.09.2022 г. - 12.10.2022 г. и в периода 28.10.2022 г.-11.11.2022 г., достъпни на Портала за обществени консултации и на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.


Дата на откриване: 27.4.2023 г.
Целева група: Всички заинтересовани
Сфера на действие: Регионална политика
Дата на приключване: 11.5.2023 г.
Коментари
Добави коментар
 

Все още няма коментари