Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в община Долни чифлик (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 12.12.2023 г.
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Долни чифлик в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност (Активна)

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Сунгурларе (Активна)

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 23.11.2023 г. 7.12.2023 г.
Проект за изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Белене, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2023-2027 г. (Активна)

Коментари (0)
Белене Всички заинтересовани 24.11.2023 г. 24.12.2023 г.
Проект на Наредба за организацията и дейността на Домашен социален патронаж – гр. Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 29.11.2023 г. 29.12.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне на местните данъци на територията на община Ракитово (Активна)

Коментари (0)
Ракитово Всички заинтересовани 5.12.2023 г. 19.12.2023 г.
  ... ...