Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за изменение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 31.5.2023 г. 14.6.2023 г.
Наредба за изменение на „Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол“

Коментари (0)
Никопол Всички заинтересовани 29.5.2023 г. 28.6.2023 г.
Генерален план за организация на движението на територията на град Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 30.6.2023 г. 30.7.2023 г.
Проект на предложение за актуализация на Генералния план за организация на движението за част от алейната мрежа на к.к. „Свети Свети Константин и Елена“

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 21.8.2023 г. 20.9.2023 г.
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общинско предприятие „Управление на отпадъците – Несебър”

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 10.8.2023 г. 24.8.2023 г.
Наредба за символиката и отличията на община Велинград

Коментари (0)
Батак Всички заинтересовани 8.8.2023 г. 9.9.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 25.9.2023 г. 25.10.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Айтос (Активна)

Коментари (0)
Айтос Всички заинтересовани 18.9.2023 г. 18.10.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугите, предоставяни на физически и юридически лица на територията на община Две могили (Активна)

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 1.9.2023 г. 1.10.2023 г.
Наредба за именуване и преименуване на общински обекти, реда за отправяне на предложения за поставяне, преместване и премахване на паметници, паметни плочи и други с общинско значение на територията на община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 8.8.2023 г. 8.9.2023 г.
  ... ...