Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за определяне и администриране местните такси и цени на услугите на територията на Община Приморско (Активна)

Коментари (0)
Приморско Всички заинтересовани 2.3.2023 г. 1.4.2023 г.
Проект на наредба за реда и условията за използване на общински спортни обекти, предоставени за управление на ОП „Спорт-Варна“

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ „ОБЩИНСКИ ИМОТИ“

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 25.11.2022 г. 9.12.2022 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС – БУРГАС“

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 25.11.2022 г. 9.12.2022 г.
Проект за изменение на Приложение №1 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект за изменение на Приложение №1 и допълнение на Приложение№2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект за Изменение и допълнение на Приложение №2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба 3 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 24.11.2022 г. 24.12.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища в община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 21.11.2022 г. 21.12.2022 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредба № 2 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян

Коментари (0)
Смолян Всички заинтересовани 21.11.2022 г. 21.12.2022 г.
  ... ...