Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане на селскостопански животни на територията на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 23.12.2022 г. 22.1.2023 г.
Проект на План за интегрирано развитие на община Лом за периода 2021-2027 г. (Активна)

Коментари (0)
Лом Всички заинтересовани 17.1.2023 г. 16.2.2023 г.
Методика за определяне на наемна цена за отдаване под наем на общински жилища и отмяна на Методика за определяне на стартови базисни цени при обявяване на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на нежилищни имоти и вещи (Активна)

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 17.1.2023 г. 16.2.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Нова Загора (Активна)

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 13.1.2023 г. 12.2.2023 г.
ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ОБРЕДЕН КОМПЛЕКС – БУРГАС“

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 25.11.2022 г. 9.12.2022 г.
Проект на Наредба за кварталните съвети в община Перущица

Коментари (0)
Перущица Всички заинтересовани 1.11.2022 г. 1.12.2022 г.
Проект за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, касаещ отмяна на такса за детски ясли и детски градини

Коментари (0)
Николаево Всички заинтересовани 29.10.2022 г. 28.11.2022 г.
Проект за изменение на Наредба № 9 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, съгласно чл.9 от ЗМДТ, касаещ срока за влизане в сила на разпоредбата на чл. 14а, ал.1

Коментари (0)
Николаево Всички заинтересовани 29.10.2022 г. 28.11.2022 г.
Проект на Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Варна за периода 2021 - 2025 г.

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 2.11.2022 г. 2.12.2022 г.
Проект за Промяна в статута на награда „Варна“ в системата на предучилищното и училищното образование

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 1.11.2022 г. 1.12.2022 г.
  ... ...