Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Сопот

Коментари (0)
Сопот Всички заинтересовани 28.3.2023 г. 27.4.2023 г.
Проект за генерален план за организация на движението на КК „Слънчев бряг – запад”

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 28.3.2023 г. 11.4.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем в общински жилища, ползване и управление на Община Шабла

Коментари (0)
Шабла Всички заинтересовани 3.4.2023 г. 3.5.2023 г.
Проект за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за платено и безплатно паркиране и контролиран достъп на моторни превозни средства в определени зони на територията на Община Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 20.4.2023 г. 19.5.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Раднево

Коментари (0)
Раднево Всички заинтересовани 11.4.2023 г. 10.5.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 14 за определяне размера на местните данъци

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 7.4.2023 г. 7.5.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на „Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол"

Коментари (0)
Никопол Всички заинтересовани 7.6.2023 г. 21.6.2023 г.
Проект на Наредба за управление на отпадъците на територията на община Сунгурларе

Коментари (0)
Сунгурларе Всички заинтересовани 5.6.2023 г. 5.7.2023 г.
Проект на Политика на община Перущица за участие в публични предприятия с общинско участие в капитала за периода 2023-2027 г.

Коментари (0)
Перущица Всички заинтересовани 1.6.2023 г. 1.7.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на Община Перущица

Коментари (0)
Перущица Всички заинтересовани 7.6.2023 г. 7.7.2023 г.
  ... ...