Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Етичен кодекс на общинския съветник, мандат 2023-2027 г.

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 13.11.2023 г. 13.12.2023 г.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 13.11.2023 г. 13.12.2023 г.
Проект за Наредба № 1 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Иваново

Коментари (0)
Иваново Всички заинтересовани 28.4.2023 г. 28.5.2023 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник № 6 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Обществено хранене“, действащо на територията на Община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 28.4.2023 г. 28.5.2023 г.
Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Карнобат 2023 — 2028 г.

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 27.4.2023 г. 27.5.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за упражняване на правата на собственост на Община Кричим в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на Общината в граждански дружества

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 4.5.2023 г. 3.6.2023 г.
Проект на Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 16.5.2023 г. 15.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси на община Перущица

Коментари (0)
Перущица Всички заинтересовани 12.5.2023 г. 11.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в предучилищна възраст в общинските детски градини и училища на територията на Община Кричим

Коментари (0)
Кричим Всички заинтересовани 5.5.2023 г. 4.6.2023 г.
Програма за управление на отпадъците на територията на община Карнобат за периода 2021 — 2028 г.

Коментари (0)
Карнобат Всички заинтересовани 27.4.2023 г. 27.5.2023 г.
  ... ...