Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект за изменение на Приложение №1 и допълнение на Приложение№2 към Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Варна

Коментари (0)
Варна Всички заинтересовани 6.12.2022 г. 5.1.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги и предоставяни права на територията на община Перущица

Коментари (0)
Перущица Всички заинтересовани 21.12.2022 г. 20.1.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол (Активна)

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 23.1.2023 г. 22.2.2023 г.
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Търговище (Активна)

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 20.1.2023 г. 19.2.2023 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП "Туризъм" (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 20.1.2023 г. 3.2.2023 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Управление на отпадъците - Несебър" (Активна)

Коментари (0)
Несебър Всички заинтересовани 26.1.2023 г. 9.2.2023 г.
Проект на Наредба за начални цени за отдаване под наем на обекти и терени със стопанско и административно предназначение, собственост на Община Никопол (Активна)

Коментари (0)
Никопол Всички заинтересовани 26.1.2023 г. 25.2.2023 г.
Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за работата на фонд „Култура“ на Община Бургас (Активна)

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 24.1.2023 г. 7.2.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 7 за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Две могили

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 4.1.2023 г. 18.1.2023 г.
Проект на Наредба за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 23.12.2022 г. 22.1.2023 г.
  ... ...