Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Наредба за създаване, управление и контрол на общинските предприятия в община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 12.12.2023 г.
Наредба за условията и реда за упражняване на правата на собственост на община Долни чифлик в търговски дружества с общинско участие в капитала и за участието на общината в граждански дружества и за сключване на договори за съвместна дейност

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Наредба за условията, реда и критериите за финансиране на спортните клубове в община Долни чифлик

Коментари (0)
Долни чифлик Всички заинтересовани 16.11.2023 г. 16.12.2023 г.
Правилник за изменение на Правилник № 8 за устройството и дейността на Общинско предприятие „Чистота“, действащо на територията на община Две могили, област Русе

Коментари (0)
Две могили Всички заинтересовани 13.11.2023 г. 13.12.2023 г.
Проект на Наредба за издаване на карти за паркиране на превозни средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране на територията на община Велинград

Коментари (0)
Велинград Всички заинтересовани 18.10.2023 г. 21.11.2023 г.
Проект на Генерален план за организация на движението (ГПОД) в гр. Нова Загора

Коментари (0)
Нова Загора Всички заинтересовани 13.10.2023 г. 12.11.2023 г.
Проект на НАРЕДБА за водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие на територията на община Шабла

Коментари (0)
Шабла Всички заинтересовани 5.10.2023 г. 4.11.2023 г.
Проект на Правилник за устройството и дейността на общински музей „Авиомузей Бургас“- гр. Бургас

Коментари (0)
Бургас Всички заинтересовани 1.11.2023 г. 1.12.2023 г.
Етичен кодекс на общинския съветник, мандат 2023-2027 г.

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 13.11.2023 г. 13.12.2023 г.
Правилник за организацията и дейността на Общински съвет-Кнежа, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2023-2027 г.

Коментари (0)
Кнежа Всички заинтересовани 13.11.2023 г. 13.12.2023 г.
  ... ...