Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 18.12.2023 г. 17.1.2024 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 7.11.2023 г. 7.12.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за специфични изисквания към облика на градските пространства , сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр . Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 31.7.2023 г. 30.8.2023 г.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 13.7.2023 г. 12.8.2023 г.
Проект на Наредба за стимулиране на млади семейства да изберат град Ямбол като място за живеене и за реда, условията и мерките за подпомагането им

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 16.5.2023 г. 15.6.2023 г.
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на гр. Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 3.4.2023 г. 18.4.2023 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 21.2.2023 г. 23.3.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите на територията на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 23.1.2023 г. 22.2.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за опазване на обществения ред и поддържане на приветлив вид на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 16.8.2022 г. 15.9.2022 г.
Проект на Правилник за финансово подпомагане на младежки дейности от бюджета на община Ямбол

Коментари (0)
Ямбол Всички заинтересовани 29.6.2022 г. 29.7.2022 г.