Обществени консултации

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа консултации:
Наименование Област Целева група Дата на откриване Дата на приключване
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище (Активна)

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 25.5.2023 г. 24.6.2023 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и съоръжения на територията на Община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 24.2.2023 г. 27.3.2023 г.
Проект на Наредба за специфични изисквания към облика на градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли на територията на град Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 20.1.2023 г. 19.2.2023 г.
Проект на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 10.11.2022 г. 10.12.2022 г.
Проект на Правила за условията, реда и критериите за предоставяне на целева финансова подкрепа на културни проекти на територията на община Търговище по програма „Култура плюс“ от бюджета на община Търговище и включването им в годишния културен календар

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 21.10.2022 г. 20.11.2022 г.
Проект на Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 14.10.2022 г. 13.11.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 26.9.2022 г. 26.10.2022 г.
Проект на Наредба за символиката, званията и отличията на Община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 29.8.2022 г. 28.9.2022 г.
Изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 28.6.2022 г. 27.7.2022 г.
Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и aдминистрирането на местните такси и цени на услуги и права на територията на община Търговище

Коментари (0)
Търговище Всички заинтересовани 21.4.2022 г. 23.5.2022 г.